image

Zásadystálý odkaz / permalink

04.01.2006
  • Kormidla se musí vychylovat ve správném smyslu.
  • Táhla by se neměla vzájemně dotýkat a neměla by se třít o trup.
  • Čepy táhla umísťovat na co největší průměr kolečka serva a stejně tak na páce u kormidla co nejdále od osy otáčení kormidla. Lépe tak dosáhnete chodu bez vůlí.
  • Instalaci vyzkoušejte ve všech možných kombinacích ovládacích pák vysílače, byste se přesvědčili, že si prvky řízení v žádné poloze vzájemně nepřekáží.
  • Páka kormidla musí být na kormidlo namontována tak, aby osa čepu táhla procházela osou otáčení kormidla (osou pantu). Výjimkou je případ, kdy chcete docílit mechanickou cestou diferenciace výchylek.
  • Snažte se, aby celý systém měl co nejmenší vůle.
  • Výchylky kormidla upravíte takto: Výchylku zvětšíte posunem čepu táhla na větší průměr kolečka serva a pokud to už dál nejde posunem čepu táhla na páce u kormidla blíže k ose otáčení kormidla.
  • Výchylku zmenšíte posunem čepu táhla na páce u kormidla dále od osy otáčení kormidlana a pokud zo už dál nejde posunem čepu táhla na menší průměr kolečka serva.

V dalším textu podrobněji popíšu a nakreslím, jak to s táhly funguje.

image


Kinematika náhonůimage