¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pojmy se kterými se v letectví setkáte

a/c

zkratka aircraft - letadloimage více ....


a/d

zkratka aerodrome - letištěimage více ....


ACARS

ACARS - Aircraft Communications Addressing and Reporting System. ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Sí pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Systém předává: identifikační označení letounu, typ letounu, název letecké společnosti, číslo letu, identifikační označení, polohu, výšku, teplotu, počasí, palivo, předpokládanou dobu příletu atd. image více ....


ACC

Area Control Service - řídí tranzitní lety. Například ACC Praha řídí letadla přelétávající přes Českou republiku.image více ....


Aerodrome Control Service

řídí přistávání a starty letadel na letišti. Služba (TWR - tower) funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.image více ....


Aerodyn

Aerodyny jsou letadla t잚í vzduchu.

image více ....

Aerostat

Aerostaty jsou létající stroje (letadla) lehčí vzduchu.

 • balóny
 • vzducholodě
image více ....

AGL

Above Ground Level - výška nad zemíimage více ....


AIP

Aeronutical Information Publication. Letecká informační příručka. Více viz AIP.image více ....


AIP

AIP je letecká informační příručka. Je to sada jednotlivých listů v kroužkovém bloku. Piloti si tak mohou vyměňovat listy AIPu a nahrazovat je aktuálním vydáním.

AIP obsahuje informace o letištích a vzdušných prostorech, o letových omezeních, schémata SID a STAR atp.

Tyto letecké příručky jsou dostupné na Internetu. image více ....


AIS

Aicraft Information Service - letecká informační službaimage více ....


altitude

Výška nad hladinou moře.image více ....


AMSL

Above Mean Sea Level. Nadmořská výška.image více ....


APP

Approach Control Service - řídí přílety k letištím (přiblížení) a odlety z letiš. Služba funguje v Praze, Brně, Ostravě a Karlových Varech.image více ....


APU

Auxiliary Power Unit. Pomocný zdroj energie. Každé letadlo má ještě jeden motor "navíc", který je zrakům skrytý. Je to tzv. pomocná jednotka APU. Je to malý proudový motor, který se nahazuje jako první a pohání elektrický generátor. Pomocí APU je schopno letadlo nahodit motory bez nutnosti připojit se k pozemnímu zdroji. Také zajistí chod klimatizace před vzletem. image více ....


Aresti

Arestiho symboly se používají pro zápis akrobatických figur ve sportovním letectví a v modelářství. Zápisem pomocí těchto značek lze popsat celou akrobatickou sestavu. image více ....


ASDA

Accelerate Stop Distance Available. Použitelná délka přerušeného vzletu. Viz Dráhy.image více ....


ATC

Air Traffic Control - řízení letového provozuimage více ....


ATIS

Automatic Terminal Information Service - stanice na letišti, která ze záznamu přehrává podmínky pro přistání na letišti. Frekvence stanice viz na stránce Přehled stanic v leteckém pásmu, frekvence, kmitočty.image více ....


autostabilní profil

Profil křídla, který má malý a se změnou úhlu náběhu málo se měnící klopivý moment.image více ....


c/l

zkratka center line - osa dráhyimage více ....


CAT I

Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.image více ....


CAT II

Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). image více ....


CAT III

Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft). image více ....


CAT III A

Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m (656 ft). Výška rozhodnutí 30m (100 ft). image více ....


CAT III B

Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 75 m (246 ft). Výška rozhodnutí je 15m (50 ft). image více ....


CDU

Control Display Unit. Je to klávesnice a obrazovka FMC.image více ....


Centroplán

Centroplán je část trupu, na kterou jsou zavěšena křídla. image
image více ....

CEST

Středoevropský letní čas (MESZ, SELČ). Více viz Čas CEST.image více ....


CET

Středoevropský čas (MEZ, SEČ). Více viz Čas CET.image více ....


Co je co na letadle

Budete-li na letadlo koukat z vyhlídkové terasy na letišti, uvidíte základní části letadla: trup, křídlo, ocasní plochy, motory, podvozek. Na trupu můžete rozeznat jednotlivé antény.

image
image více ....

CTR

Řízený okrsek letiště. Viz Co vidíme na mapě.image více ....


CZ-ALPA

CZECH AIR LINE PILOTS ASSOCIATION - ČESKÉ SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PILOTŮ České sdružení dopravních pilotů image více ....


Čtvrtinová čára

Čtvrtinová čára je spojnice bodů v 1/4 hloubky křídla. Na obrázku je označena "25%".

image image více ....


DME

Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.image více ....


Dogfight

Letecký souboj vedený v bezprostřední blízkosti bojujících letounů. image více ....



Drak

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišuje vzájemnou polohu nosných a ocasních ploch, ocasní plochy zajišují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky. image více ....


Dron

Dron je Letadlo letící autonomně a plnící předem zadané úkoly.image více ....


ECAM

Displej centrálního monitorování činnosti a stavu systémů letadla.image více ....


EFCS

Electronic Flight Control System. Systém řízení letadla, kdy mezi řídícími pákami a kormidly letadla je vložena elektronika, která koriguje pilotní zásahy.image více ....


EHSI

Electronic Horizontal Situation Indicator

image image více ....


FAF

Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu tra klesá až k prahu dráhy.image více ....


FAP

Final Approach Point - bod konečného přiblíženíimage více ....


FAR

Federal Aicraft Regulations - letecké předpisy USAimage více ....


FCC

Flight Control Computerimage více ....


FES

Front Electric Sustainer - pohon větroně se sklápěcí vrtulí schovávanou do obrysu trupu. image více ....


fic

Flight Information Center - letové informační středisko image více ....


FL

Flight Level - letová hladinaimage více ....


FMC

Flight Management Computer - navigační počítač. Piloti do něj před letem zadají trasu letu. FMC potom tyto údaje porovnává se skutečnou trasou letu a navigační informace předává pilotům několika různými formami. Více viz např. FMC u B737 PMDG.image více ....


FMS

Flight Management System. Obsahuje: FMC, autopilota a flight director, autothrottle a IRSy . Více viz např. FMS u B737 PMDG.image více ....


glareshield

Část palubní desky nad obrazovkami stínící přístroje na palubní desce před dopadem slunečního světla. Obsahuje většinou ovládací panel autopilota. Také na něm bývá panel Master Caution.image více ....


GMT

Greenwich Mean Time, čas na nultém poledníku v Greenwich.image více ....


GPS

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů. image více ....


height

Výška nad prahem dráhy.image více ....


Hloubka křídla

Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image
image více ....


HSI

Horizontal Situation Indicatorimage více ....


HUD

Head Up Display - průhledový displej. Displej v zorném poli pilota, na který se promítají údaje různých přístrojů. Pilot kouká skrz něj a vidí tak zároveń ven z letadla i vybrané přístrojové hodnoty. Viz Průhledový displej.image více ....


IAF

Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová tra k letišti a začíná přiblížení na přistání.image více ....


IAS

Indicated Airspeed - indikovaná vzdušná rychlostimage více ....


ICAO kódy letiš

Aby bylo možné jednoznačně se odkazovat v dokumentacích, v předpisech, v nařízeních nebo při řízení letového provozu na jednotlivá letiště a nemohlo docházet k záměnám, mají letiště přidělená značky. image více ....



IFALPA

Sdružení dopravních pilotů. (IFALPA) image více ....


IFR

Instrument Flight Rules. Pravidla pro let podle přístrojů.

Pod tímto pojmem se rozumí let s dodržením postupů (pravidel) pro let podle přístojů. Podstatné je, že piloti provádějí zatáčky, stoupání, klesání přesně stanoveným způsobem. To umožňuje řídícímu létání předvídat, kde bude sledované letadlo v příštích okamžicích.image více ....


ILS

Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.image více ....


ILS

ILS - Instrument Landing Systemimage více ....


ILS CAT III

Na letištích vybavených navigačním systémem ILS kategorie CAT III mohou letadla přistávat za minimální viditelnosti - dohlednosti. Se systémem CAT III C dovede autopilot letadlo až na zem.

 • CAT III A, výška rozhodnutí 30 m, dohlednost 200 m
 • CAT III B, výška rozhodnutí 15 m, dohlednost 75 m
 • CAT III C, výška rozhodnutí 0 m, dohlednost 0 m

image více ....


Imatrikulace, imatrikulační značky

Podobně jako automobily mají i letadla svoje registrační značky. Říká se jim také imatrikulace, imatrikulační značky.

image
image více ....

IRS

Dávají FMC informaci o poloze letadla. Před letem se inicializují podle známé polohy letadla. Podle pohybu letadla v prostoru jsou schopny určit jeho zeměpisnou polohu.image více ....


JAR

evropské letecké předpisyimage více ....


Jednonosníkové křídlo

image

Jednonosníkové křídlo je křídlo s jedním nosníkem často v místě největší tloušky profilu. Nosník bývá umístěn ve vzdálenosti od náběžné hrany v 30 až 40 % hloubky křídla. Nosník křídla spolu s tuhým potahem náběžné části křídla tvoří torzní skříň.


image více ....

KIAS

Knots Indicated Airspeed. Indikovaná rychlost v mílích.image více ....



kraksna

těžká havárie letadlaimage více ....


Křidélka

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí příčný náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu. image více ....



LDA

Landing Distance Available. Použitelná délka přistání. Viz Dráhy.image více ....


Letadlo

Letadlo je stroj, který se v zemské atmosféře pohybuje vzduchem díky působení vzdušných sil - zejména vztlaku. Běžně se za letadlo považuje jeden z druhů letadel - letoun - letadlo t잚í vzduchu s pevnými křídly. Letadlo je v běžném životě synonymem pro letoun. image více ....


Letadlo (právní pojem)

Z hlediska práva:

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....


Létající modely letadel

Létající modely jsou letadly v pravém slova smyslu. Pohybují se ve vzduchu podle stejných zákonitostí jako "skutečná" letadla a tak jsou nedílnou součástí světa letectví.

Létající modely letadel jsou:

image více ....

Letecký provoz a řízení letového provozu

Letecký provoz je pohyb letadel ve vzduchu i na zemi. Pro představu dobře poslouží příměr k automobilovému provozu. image více ....



Letectví

Pojem letectví je široký pojem. Zahrnuje létání letadly a všechny související aktivity:

image více ....


Letoun

Letoun je druh letadla a běžně se pro něj používá pojmenování letadlo - je to letadlo t잚í vzduchu s pevnými křídly (Aerodyn). image více ....


letová hladina

Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře image více ....


Levá/pravá

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví? image více ....


LLZ

Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.image více ....


MAPt

Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.image více ....


MCP

Mode Control Panel. Ovládací panel autopilota. Viz například Autopilot. image více ....


MET

Středoevropský čas. Více viz Čas MET.image více ....


METAR

Základní meteorologická zpráva o podmínkách na daném letišti. Více viz METAR. image více ....


MEZ

Středoevropský čas v německy mluvících zemích (CET, SEČ). Více viz Čas CET.image více ....


Minimum letadla

Letadlo nemůže letět v libovolných meteorologických podmínkách. Má určeno povětrnostní minima.

Je to souhrn meteorologických podmínek, které musí být splněny, aby letadlo mohlo bezpečně odstartovat, proletět zadanou trasu a na cílovém letišti přistát.

Minima jsou dána jeho přístrojovým vybavením, schopností snášet nepřízeň ovzduší (turbulence, silné klesavé nebo stoupavé proudy) a jeho výkony. image více ....


Minimum letiště

Každé letiště má určeno povětrnostní minima, za kterých je možné z letiště vzlétnou nebo na něm přistát. Jestliže pilot z výšky a ze vzdálenosti určené povětrnostním minimem letiště neuvidí spolehlivě světla prahu dráhy, musí přistávací manévr přerušit a zahájit odlet k opakovanému manévru na přistání nebo odlet na záložní letiště. image více ....


Minimum posádky

Piloti letadel jsou cvičeni pro lety v různým meteorologických podmínkách. Podle dosaženého stupně výcviku má každý pilot určena povětrnostní minima, za kterých může letět. image více ....


Minimum povětrnostní

K zajištění bezpečnosti létání za ztížených povětrnostních podmínek se stanovují povětrnostní minima:

Povětrnostní minimum je dáno dvěma údaji:
 • minimální přípustná hodnota výšky základny oblačnosti
 • minimální dohlednost
image více ....

Model letadla (právní pojem)

Model letadla do hmotnosti 20 kg není z hlediska zákona letadlem a nevztahují se na něj tudíž předpisy platné pro provoz letadel.

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....



Mohutnost ocasních ploch

Srovnejte mušky různých typů letadel. Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? Aby se dalo o velikosti ocasních ploch mluvit a nějak je mezi různými letadly srovnávat, byla zavedena tzv. mohutnost výškovky, mohutnost směrovky. image více ....


Motor

Motor - obecněji pohonná jednotka umožňuje letadlu nezávislý pohyb.

Motory se používají spalovací nebo elektrické. Spalovací jsou pístové nebo spalovací turbíny. V modelářství je pohonem třeba zkroucený gumový svazek.

image více ....

Motorové rogalo

Motorové rogalo, správně motorový závěsný kluzák:

image více ....

MSL

Mean Sea Level. Střední hladina moře.image více ....


Muška

Muška je náčrtek letadla zpravidla v měřítku ve velkém zmenšení, ze kterého jsou zřejmé proporce letadla a tvary jeho částí.

image image image
image více ....

Navigační soutěž

Se sportovními letadly se létají navigační soutěže. Navigační soutěže mají různé stupně obtížnosti. Nejdostupnější pro širokou leteckou veřejnost je tzv. "rekreační". Dost dobře je to popsáno zde:image více ....


Navigační zařízení letiš

Letiště v krajině musí pilot nějak najít a dráhu na něm také. Za dobrého počasí to není až tak velký problém. Ale letecká přeprava a vojenství se rozvinulo tak, že se musí létat téměř za každého počasí a s tím se vyvinula různá navigační zařízení.

Od jednoho světla po celou soustavu světel, od jednoduchého radiomajáku po důmyslná radionavigační zařízení.

Nejrozšířenějším nacigačním zařízením civilních dopravních letiš jako jsou u nás například letičtě Ruzyně, Brno, Karlovy Vary, Pardubice, Ostrava (LKPR, LKTB, LKKV, LKPD, LKMT) je ILS.image více ....


Nelétající modely letadel

Nejběžnějším představitelem nelétajícím modelů jsou kity. Jsou to stavebnice přesných maket letadel - většinou z plastu. Odtud také název plastikové kity. Lidé je sestavují pro zábavu a poučení a také s nimi soutěží.

image
image více ....

NON-PRECISION

Přístrojové přiblížení na přistání.image více ....


Nosník křídla

anglicky:spar@main spar@wing spar

Nosník křídla zachycuje ohybové síly v křídle. Umístěn je někde mezi 1/4 až 1/3 hloubky křídla.

Tvoří ho pásnice u horního a dolního povrchu (potahu) křídla a stojina. Pásnice jsou namáhány tahem a tlakem vznikajícím ohýbáním křídla, stojina udržuje vzdálenost obou pásnic a zajišuje tak stabilitu nosníku.

Pásnice nemusí být jen nosníky zalepené do křídla. Může je tvořit i pásek laminátu mezi potahem a výplní křídla. Stojinu může tvořit i polystyrénová výplň křídla.

V křídle mohou být ještě pomocné nosníky. Ty slouží k zachycení sil od závěsů klapek, vzpěr křídla, ukotvení podvozku atp.

image
image více ....

OCA

Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.image více ....


OCH

Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.image více ....


Odpovídač

Odpovídač (transponder) umožňuje sledovat vaše letadlo na obrazovce radaru. Číslo nastavené na odpovídači jednoznačně vᚠstroj ve vzduchu identifikuje. image více ....


ojátko

Slengový výraz pro oj, vlečnou tyč. Tyč, za kterou se tahá letadlo po ploše traktorem nebo speciálním tahačem.image více ....


Osvětlení letadla

Letadla jsou zvenčí osvětlena tak, aby byla vidět na zemi i ve vzduchu a aby piloti viděli při pohybu letadla po zemi jeho okolí. image více ....


PAPI

Precision Approach Path Indicator. Navigační světla vedle dráhy indikující pilotovi, zda letí pod nebo nad osou sestupu. Čtyři světla. Let v ose - ve správné výšce indikují dvě červená a dvě bílá. Více červené znamená "pod osou", více bílé "nad osou".

image
www.airliners.net
image více ....

PF – pilot flying

Pilot řídící. Na linkovém letu často řídí kapitán (PIC) jednu cestu (je tedy zároveň PIC i PF) a na zpáteční cestě je PF druhý pilot. image více ....


PFD

Primary Flight Display. Viz například PFD - Primary Flight Display.image více ....


PIC – pilot in command

Kapitán (captain). Velitel letadla. Na druhém sedadle sedí "druhý pilot" (co-pilot).image více ....


Plocha křídla

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.image více ....


Plošné zatížení

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla. image více ....


Podvozek příďový

Také se říká tříkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou kousek za těžištěm a třetí podvozková noha je pod nosem letadla.

image
image více ....

Podvozek záďový

Také se říká dvojkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou před těžištěm a třetí kolečko je vzadu pod ocasem letadla.

image
image více ....

Pohon letadel

Letadla jsou poháněna v drtivé většině spalovacími motory. A to pístovými motory nebo spalovacími turbínami. Jsou také letadla bez vlastního pohonu. Říká se jim: bezmotorová letadla, kluzáky, větroně, placháky ... image více ....


Posádka letadla

Posádku letadla tvoří lidé na palubě letadla.image více ....



Poziční světla

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image
image více ....

PRECISION

Frekvence navigačního zařízení pro přesné přiblížení na přistání ILS.image více ....


Přemet

Přemet nebo také loping (anglicky loop) je základním akrobatickým obratem.

Čisté provedení obratu není jednoduché.

Koeficient obtížnosti: K = 10

image
image více ....

Přesazený trámec

také: trámec Z, přesazený kužel, kužel Z-verze, kleština do Z

image

image více ....


převodní výška

Převodní výška je výška, od které se neudává výška letu nadmořskou výškou, ale letovou hladinou. Po průletu převodní výškou všichni nastavují na výškoměru tlak vzduchu 1013 hPa (29,92 IN HG). image více ....


primární radar

Radar který vysílá paprsek elektromagnetického vlnění a zachytává odraz od objektů v prostoru. Z doby návratu odraženého signálu zjišuje vzdálenost, ze síly odraženého signálu velikost sledovaného objektu.image více ....


Přímý let

Přímý let (anglicky upright flight nebo normal flight).

Koeficient obtížnosti: K = 2

image
image více ....

Profil křídla

Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly. image více ....


Push back

Letadla na civilních dopravních letištích stojí zpravidla přídí směrem k budovám, kterými nastupují do letadel cestující. Protože letadla neumí couvat, je třeba je od budovy letiště pozpátku vytlačit. Odtud výraz vytlačování, push back. image více ....


QFE

Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje výšku (height) nad prahem dráhy letiště, které QFE udalo. Srovnej s QNH.image více ....


QNH

Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje nadmořskou výšku (altitude). Srovnej s QFE.image více ....



Registr letadel, letecký rejstřík

Registr letadel (nebo jiný název letecký rejstřík) je státním orgánem. Eviduje letadla osob (i právnických), jejichž sídlem je ČR. image více ....


SEČ

Středoevropský čas (CET, MEZ). Více viz Čas CET.image více ....


sekundární radar

Přijímá vysílání odpovídačů letadel. Spolupracuje s primárním radarem a umožňuje zobrazit na obrazovce radaru kód letadlu přidělený a umí-li to odpovídač i výšku letadla.image více ....


SELČ

Středoevropský letní čas (CEST, MESZ). Více viz Čas CEST.image více ....


SFAR

Special Federal Aicraft Regulations - Speciální letecké předpisy USAimage více ....


SID

Standart Instrument Departure. Standardní přístrojová odletová tra. Je to tra, po které letí letadlo po vzletu k prvnimu traovému bodu. Součást AIP image více ....


SLZ

SLZ - sportovní létající zařízení. Například rogallo, paraglajd (klouzavý padák), ultralehké letadlo (UL).image více ....


Směr větru

Směr větru se udává stranou odkud vítr vane. image více ....


Směrovka

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy. image více ....



STAR

Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová tra. Je to tra, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Součást AIP

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.
image více ....

Stojánka

Stojánka je místo na letišti, kde jsou zaparkovaná letadla. image více ....


Stupnění křídel

Stupnění křídel je vzájemné posunutí křídel dvouplošníku nebo víceplošníků vůči sobě.

image image více ....



Štíhlost křídla

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image image více ....


T/C

Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.image více ....


T/D

Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.image více ....


TA

transition altitude = převodní výška. Viz převodní výška. image více ....


TAI

Mezinárodní atomový čas. Více viz Čas TAI.image více ....


TCAS

Traffic Alert and Collision Avoidance System - výstražný protisrážkový systém.image více ....


TDZ

Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.image více ....


TDZE

Touchdown Zone - místo dotyku letadla na přistávací dráze.image více ....


Termika

Termika je souhrný pojem pro stoupající masy ohřátého vzduchu. Odborný termín je konvekce. image více ....



TL

transition level = převodní hladiny. Viz převodní výška. image více ....


TMA

Koncová řízená oblast letiště. Viz Co vidíme na mapě.image více ....


TODA

Take-off Distance Available. Použitelná délka vzletu. Viz Dráhy.image více ....


TORA

Take-off Run Available. Použitelná délka rozjezdu. Viz Dráhy.image více ....


Torzní skříň

Torzní skříň křídla zajišuje tuhost křídla v krutu.

Torzní skříň tvoří: nosník křídla, náběžná hrana a potah křídla před nosníkem.

image
image více ....

TPDR

Transponder - odpovídačimage více ....





Turbulence v atmosféře

Turbulentní proudění vzduchu vzniká i v atmosféře okolo země. Na letu letadla se projevuje kymácením letadla. Ztěžuje pilotům řízení letadla a cestujícím znepříjemňuje let.

Atmosférická turbulence se hodnotí v závislosti na intenzitě jako:

 • slabá - Rychlost vertikálních nárazů (poryvů větru) je 1-5 m/s. Letadlo se mírně houpe, jen zřídka se pozorují nevelké jednotlivé nárazy, které při delším trvání mohou způsobit u některých cestujících nepříjemné pocity.
 • mírná - Rychlost jednotlivých nárazů je 5-10 m/s. Nárazy jsou časté, houpání letadla se zvětšuje. Charakteristické je mírné kmitání a změny výšky.
 • silná – Rychlost jednotlivých nárazů dosahuje hodnot 10-15 m/s. Je provázeno častými prudkými náklony letadla a změnami kurzu letu. Letadlo se chvílemi propadá, jsou pociovány silné údery. Neupevněné předměty mění své místo, při chůzi na palubě může dojít ke zranění.
 • velmi silná – Jednotlivé nárazy 15 m/s a více. Způsobují prudké pohazování letadlem, které se neustále kolébá ze strany na stranu, hned se propadá, hned je zas vyhazováno. Výška i kurz se často mění. Pokud cestující nejsou připoutáni v sedadlech, mohou utrpět i vážná zranění.

V závislosti na příčinách vzniku se turbulence dělí na:

 • termickou
 • dynamickou
 • mechanickou
image více ....

UA

UA - Unmanned Aircraftimage více ....


UAV

UAV - Unmanned Aerial Vehicle. Bezpilotní letouny. Letouny které jsou buď řízeny na dálku nebo se pohybují autonomně řízeny podle nějakého programuimage více ....




Umělý horizont

Umělý horizont umožňuje řídit letadlo bez viditelnosti země (let IFR). Tedy v noci, v mraku, v mlze. Indikuje příčný náklon a podélný sklon letadla. image
image více ....


UT

Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.image více ....


UT1

Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich. Více viz Čas UT1.image více ....


UTC

Universal Time Coordinated - koordinovaný světový čas. Více viz Čas UTC.image více ....


VFR

Visual Flight Rules. Pravidla pro let s viditelností země. image více ....




Výškovka

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klopení letadla podle příčné osy. image více ....




Vztlakové klapky

Vztlakové klapky jsou plochy na odtokové hraně křídla, kterými se zvětšuje nebo zmenšuje zakřivení profilu křídla.

Vysunou-li se klapky dolů, zvýší se vztlak na křídle a letadlo může letět pomaleji. Zvedání klapek nahoru se používá u větroňů. Sníží se tak odpor profilu křídla a docílí se tak lepšího klouzavého poměru při vysokých rychlostech letu.

image
image více ....

WIP

Works in Progress - probíhající práce.image více ....


XPDR

Transponder - odpovídačimage více ....