image

Inspirace

image novějšíindexstaršíimage

Noční oblohastálý odkaz / permalink

25.09.2021

Panorama níže si můžete prohlížet klepnutím myši na image. Držením levého tlačítka myši můžete panoramatem otáčet, kolečkem myši přibližovat. S tabletem nebo telefonem se můžete rozhlížet otáčením a nakláněním přístroje.

image novějšíindexstaršíimage


zpátky na: Moje fotografie


přehled kapitol:

  1. 360° panorama
  2. Vytváření fotografií 360 kamerou GoPro Max
  3. Vytváření fotografií 360 dronem
  4. Vytváření fotografií 360 dronem ručně
  5. Vytváření fotografií 360
  6. Prohlížení fotek 360
  7. Prezentace fotek 360
  8. Moje fotografie
  9. Inspirace

(zveřejněno v rubrice Fotografie a video | Fotografie | 360° panorama)