image

Naučím se Rhino! stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.07.2019

6.10.2016

Je podzim, vybavila se mi zase Zlínka. Že bych se posunul blíže v vysněnému cíli postavit od píky velké letadlo? Vrátil jsem se k tomu, co jsem nakreslil, vrátil jsem se ke svým propočtům a úvahám, které jsem dělal před dvěma roky.

Doposud jsem ke kreslení používal SketchUp. U SketchUpu jsem ale občas narazil. Občas se nějaká plocha pokazila, najednou nebyla uzavřená nebo se najednou plochy v jedné rovině začaly chovat jako plochy v různých rovinách, některé operace s obecnými plochami nebyly moc produktivní. Postupně v diskuzích s kolegy na téma "v čem to kreslíš" vyšel jako zajímavý tip na program Rhino 3D. Kluci v tom dělají výkresy všech možných typů letadel, podle kterých se potom staví nebo dokonce produkují stavebnice. Vznikla tak myšlenka zkusit to ve Rhinu taky.

Začínám znova s 3D modelem předlohy. Velikost modelu už ale mám vymyšlenou a mám vymyšleno spoustu dalších věcí. Nezačínám od nuly. Od nuly začínám s programem Rhino 3D a není to pro mě jednoduché. Ve Sketchupu šlo plno věcí dělat opravdu intuitivně, v případě Rhina pořád hledám v nápovědě a na netu, jak co udělat. Problém je, že zrovna ta letadla jsou pro začátečníka na kreslení těžká a ukázky a nápovědy se zabývají zpravidla hranatými domečky nebo křivými věcmi, ale bez přesných proporí a rozměrů. image. Ze začátku to tak jde hodně ztuha.

Podklady stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.07.2019

7.10.2016

Podkladů pro kreslení mám hned několik. Každý je v detailech jiný! image Porovnáváním detailů na různých výkresech a srovnávání výkresů s dostupnými fotografiemi se dostávám zase ke stejnému "nejsprávnějšímu" výkresu z časopisu Model Hobby Magazín 7/2007.

image

Musím se naučit jak vložit podkladové výkresy do jednotlivých pohledů Rhina. Použiju Surface - Plane - Picture Frames.

Skeny výkresů bývají deformované, případně už původní výkresy v publikacích mají různé geometrické vady, kolmice třeba nejsou kolmé. Začínám srovnáním osy letadla na výkrese s osou souřadné soustavy ve Rhinu. Potom nakreslím vodorovnou kótu na kótu nebo známý rozměr na výkresu. Výpočtem získám měřítko pro úpravu rozměrů podkladu na výkresu.

Výkresy v publikacích mívají ještě jednu vadu - půdorys a bokorys nejsou úplně v na chlup stejném měřítku. Vytažením svislých čar kontroluji shodu půdorysu a bokorysu. Podle těchto čar srovnám podklad vložený do pohledů Top a Left. Výsledkem je podklad připravený pro kreslení základní geometrie.

Teď už kreslením nad podkladem dostávám čáry odpovídající rozměrům předlohy, rozměrům skutečného letadla.

image

kliknutím zvětšíte

Musel jsem se naučit:

 • jak vložit bitmapu jako předlohu pro kreslení,
 • jak přesouvat objekty,
 • jak nakreslit kótu, jak nakreslit svislou a vodorovnou čáru,
 • jak zvětšovat a zmenšovat objekty ve výkresu,
 • jak objekt pootočit

Výkresy trupu s otevřenými kokpity neodpovídají předloze vůbec. A kity produkované výrobci stavebnic jsou v případě verze s otevřenými kokpity čirá fantazie. Když budete zkoumat dobové fotografie, zjistíte, že hřbet trupu orčitě netvoří jednoduchý oblouk jako je to u verze se zakrytými pilotními prostory.

První kousek 3D modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.07.2019

10.10.2016

Začínám s 3D tvary.

image

kliknutím zvětšíte

Jsou to přímkové plochy, zatím je to jednoduché.

První pokusy v prostoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.07.2019

11.10.2016

Další úkoly ve Rhinu jsou pro mě jako pro začátečníka těžší.

image

kliknutím zvětšíte

Otvory pilotních prostorů modeluji podle bokorysu. Vytvářím těleso, který říznu povrch karoserie hřbetu trupu.

image

kliknutím zvětšíte

image

kliknutím zvětšíte

Otvory které vznikají, odpovídají výkresu, ale když model v perspektivním pohledu otáčím do polohy, v jakém vidím skutečné letadlo na těch několika málo fotkách, vypadá to jinak! Buď se dělalo více verzí letadla, nebo je výkres v této partii trochu fantazií autora. Větrné štítky před kokpity vypadají na fotografiích taky úplně jinak než na výkresech!

Ještě hůř dopadám při modelování karoserie u nosu letadla. Podle řezů i podle fotografií je vršek trupu skoro půlkružnice, ale výška této partie zakreslená v bokorysu a šířka v půdorysu dovoluje nakreslit zde jen dost plochou elipsu!

Tohled všechno je důvod, proč je výhodné začít kreslit model letadla v 3D modeláři. Když se model zobrazí s vyrenderovanými povrchy, hned se ukážou nesrovnalosti a lze s tím už v této prvopočáteční fázi něco dělat.

3D model předlohy a 3D model modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.07.2019

(říjen 2016)

Nakonec zkoumáním výkresu a fotografií předlohy přicházím asi na to, jak mají tyto partie vypadat. U dřevěného letadla hodně pomáhá představa, jak se vlastně staví trup takového letadla. Od toho se odvíjí tvar některých partií.

image

kliknutím zvětšíte

Celou dobu přemýšlím, zda dělat obě půlky trupu, zda k té levé polovině přidělat symetrickou kopii pravou, nebo i nadále vše kreslit jen jednou. Nikde jsem nenarazil na popis workflow, jakou taktikou se dopracovat od 3D modelu k výkresu jednotlivých částí a případně k výrobní dokumentaci.

Potřebuji vymodelovat křídlo. Když ho udělám s profilem předlohy, nebudu tento 3D model moci použít při konstruování modelu. Ale není pracné udělat základní model křídla s jiným profilem!

image

kliknutím zvětšíte

Vymodeloval jsem během několika večerů kompletní 3D model letadla - předlohy a tento model jsem si zmenšil ve zvoleném měřítku. Do tohoto modelu bych měl vytvořit vnitřní konstrukci.

Křivka osvojení Rhina stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.07.2019

Pomalu kreslím další podrobnopsti a vymýšlím konstrukci modelu a seznamuji se dalšími a dalšími funkcemi Rhina. Namátkový výpis z poznámek z té doby ukazuje, co jsem hledal, co jsem se učil.

Jak je to s rozměry? Zvolil jsem šablonu Large Objects - Centimeters.3dm: Use this template file for building objects the size of a truck or larger, and for objects which need not be built to manufacturing tolerances.

Units: Centimeters
Absolute tolerance: .01 cm

Zadal jsem obdélník 300,200, kóta ukazuje 300.0, tisk v měřítku je OK.

ekvidistanta - Offset Curve

jak udělat rovnoběžku?

Jak vložit více předlohových bitmap? - PictureFrames

Jak prodloužit přímkovou plochu? - Extend Surface, ExtendSrf

Jak říznout hřbet? Stačí přímka v kolmém pohledu (Right), Edit - Split.

Jak ohnu přímkovou plochu třeba v jejím rohu? Jak vytvořím křivku kopírující okraj plochy? - DupBorder

Jak vyšetřit průnik dvou ploch? - Intersect

Jak vyšetřit průmět prostorové křivky do roviny? - Transform - Project to CPlane

Jak udělat čáru zadané délky?
- omezení pohybu kurzoru
- krokování po mřížce
- Krok ve stavovém řádku
- Distance constraint

Jak vyšetřit průmět objektu do roviny - řez?

Jak na

 • pomocné čáry
 • konstrukční čáry
 • pomocné konstrukční osy
 • pomocné konstrukční čáry

kóty nejsou vidět - Document properties, Annotations, Dimensions, Default, Text height

Oproti Sketchupu nenarážím na něco, co by se v průběhu kreslení kazilo. Při práci se složitějšími geometriemi pomáhají velmi silné příkazy. Chybí mi ale tutoriály zabývající se konstrukcí ve Rhinu, nenarazil jsem ani na náznak popisu workflow, jak rozkreslit ve Rhinu díly modelu.

V průběhu kreslení jsem i těžce narazil, třeba celý výkres byl blbě, některé čáry nebyly v nárysně! Naučil jsemn se používat Project - kliknu na bod v žádané rovině a potom zapnu Project, body v tom kterém pohledu se dělají v této rovině. Výkres bylo jednodušší začít znova než to opravovat.

Konstrukce a trpké konce stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2019

(někdy v lednu 2017)

Konstrukci začínám výškovkou. Okoukl jsem konstrukce kamarádů modelářů, každý to dělá jinak, udělal jsem si základní pevnostní rozvahu. Hned na začátku jsem narazil při řešení geometrie pantů výškového kormidla. To co se na malém modelu "schová" a nějaká nedokonalost geometrie pantů nehraje roli, u výškovky s rozpětím skoro metr musí být pečlivě pořešeno.

Začínám mít problém s tím, že mi Rhino moc nepomáhá nad konstrukcí přemýšlet. Musím vymyslet, jak má být konstrukce výškovky řešena a musím zároveň přemýšlet, jak konstrukci výškovky ve Rhinu nakreslit. Nejde to moc dohromady, moc přemýšlení najednou.

A stále narážím na drobné chybky, které jsem v průběhu kreslení nasekal a které nedokážu zpětně opravit. Taky se občas v čarách ztrácím, i když si kusy konstrukce zneviditelňuji. Je to všechno těžší a vyžaduje to více úsílí a času, než jsem si představoval. Připadá mi, že kdybych si to čmáral na balící papír a občas něco na vyřezaných dílech předělával , že bych byl dál.

Postupně jsem na konstrukci výškovky vyhořel a celý projekt usnul.


zpátky na: Není síla │ dál na: Oživení


přehled kapitol:

 1. Zlin XII
 2. Seznámení
 3. Není síla
 4. Naučím se Rhino!
 5. Oživení
 6. Konstrukce
 7. Pevnostní výpočty
 8. Zlin ve Fusion 360?
 9. Strategie kreslení
 10. Ladění tvarů
 11. SOP
 12. Trup
 13. VOP

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna)