image

Užitečné čtenístálý odkaz / permalink

14.04.2005

Na internetu je roztroušeno spoustu zajímavých a užitečných informací. Někdy se těžko hledají a někdy je pracné se k nim "dočíst" horou různých materiálů. Proto se pokusím ty podle mě důležité tady uvést.

K provozu na siti VATSIM - hlavně pro nové pilotystálý odkaz / permalink

14.04.2005

Pavel Svoboda, 29.3.2005, !href d_satcocz error:SUBJECT not found!

Vyskytly se různé šumy v technice, ale také se vyskytují šumy v provozu v důsledku velkého množství nováčků. Rád bych pomohl několika postřehy, které nejsou určeny nikomu jmenovitě, ale jsou výcucem z různých situací za 3 dny pozorování.
...
Odpovídač - transpoder - squawk: jsou triviální názvy pro jedno a totéž zařízení, které komunikuje ( odpovídá ) sekundárnímu radaru.

Simulace se omezuje na tři věci :

1) Nastavení SQUAWK CODE , neboli zkráceně SQUAWKu - jsou to 4 číslice, které se NA PANELU v letadle nastaví, jak chce ATC. Nic jiného. Nastavuje se buď při obdržení povolení (IFR), nebo po instrukci ATC ve formě " CSA022, Squawk 1452". Instrukci je třeba potvrdit ( "Radar, squawking 1424 , 022 " ).

2) Squawk Standby - V MENU SQUAWK BOXU je volba START - TRANSPODER - SQUAWK Mode C / SQUAWK Standby / Squawk Ident / FS Transpoder. PŘED PŘIHLÁŠENÍM na síť se nastaví Standby a nechá se. Pokud vás ATC kdykoliv vyzve Set Squaw, Standby, nebo podobně nastavte toto. Squawk Standby nelze nastavit z panelu letadla, přestože to některá simulují, vždy je třeba ve SB. Po obdržení povolení ke vzletu ( ne po tzv. IFR clearence na stojance ) si pilot sám, bez přímé výzvy od řídícího - opět v menu SB - nastaví Squawk Mode C - nic dalšího s tím nedělá. Mode C způsobí, že se na radar "přenesou ty čtyři číslice", které si pilot nastaví při obdržení povolení na stojánce a další údaje. ATC je spokojen, protože vás "vidí". Při Stdby vidí jen křížek bez podrobností. Po přistání se - po výjezdu z dráhy - nastaví opět Squawk Standby a to zase bez vyzvání od ATC.

3) Ident. Velmi málo, ale v zahraničí někdy jo, se stává, že vám dá řídící pokyn "Identified", což znamená identifikujte se. Na to se z menu musí zmáčknout výše uvedené volba Squawk Ident. Tím se letadlo na chvíli "zviditelní" na radaru a ATC má jistotu, že jste to vy.

Podle návodu se dá ze SB instalovat na panel FSky simulovaný odpovídač, který zobrazuje jednotlivé stavy. To na principu ovldání nic nemění. Pokud je možné z tohoto panelu ovládat výše uvedené funkce, je to pochopitelně možné i tak, ale základem je výše uvedený postup. Nejde mi o to popisovat knoflíky, ale o tro , aby všichni pochoipili, co každé zmáčknutí způsobí. Píšu to velice zeširoka prootže mi přijde divné, jak se s tak jednoduchým zařízením jako je odpovídač, zápasí.

c) Komunikace

Obecně všem doporučuji pořídit MIC a SLUCHATKA a používat hlas, protože bez toho se cca 75% zábavy ztrácí. Hlavní věc: text a hlas jsou HARDWAROVĚ ZCELA NEZÁVISLÉ, co se týče serverů. Vtip je v tom, že když " to spadne " na straně VATSIMových serverů, v zásadě se nic neděje, protože se dále slyšíme. Servery se za chvilku nahodí a objevíte se tam, kde máte být, jen je třeba se znova připojit, žádné zastavování nebo pauzování. Totéž platí naopak - vypadne-li hlas, okamžitě přejít na text.

Pokud jde o komunikaci ATC - pilot , tak jen dvě věci :

1) Je třeba důsledně a hbitě readbackovat. Komunikace ATC - pilot je obvykle o tom, že ATC něco řekne a čeká potvrzení od pilota. Dokud toto nepřijde NEMůŽE se věnovat dalším letadlům. Teprve pilotova odpověd "ukončí rozdělanou" komunikaci. Proto se snažte co nejdrive odpovídat a to stručně. (Pro naprosté laiky: odpověď pilota = readback ). Zdůrazňuji, že i readback " Say Again" ( = opakujte) je OK, protože UZAVÍRÁ komunikaci.

K tomu abyste dokázali rychle (a správně) readbackovat je ovšem potřeba to hlavní: POŘÁD PŘEDVÍDAT, co bude. Jen tak lze zvládnout hektické situace při vektorování i když třeba "máte zrovna všechno blbě ( hoří levý motor a co-pilot je zpola vyssát z kabiny ). Nevadí, stále je třeba ovládat situaci. Lítání není o dívání se z okénka, ale o neustálém přemýšlení, co bude dál (kolega to nepředvídání nazývá perfektně frází : " jseš za letadlem ").

Chtěl bych zde nevratně a zásadně prohlásit ( huh, to je fráze jak od Grosse .. ), že tohle předvídání a následné reakce pilotů jsou základem pro stírání rozdílu mezi létáním simulovaným a reálným. Když se zadaří kombinace ATC-pilot, kteří oba toto zvládají, vzniká přesně ta situace, která "vyruší" rozdíl mezi reálem a simulací. Naší snahou by mělo být naučit takto se chovat co nejvíce pilotů, protože pak se z toho stává zábava s neuvěřitelnou dynamikou.

2) NEBÁT SE ZEPTAT a to třeba i textem.

Často lze vysledovat, že pilot zjevně neví, co má odpovědět a proto mlčí. Pokud se toto stane, je potřeba se zeptat , klidně hlasem , česky, cože ten ATC chce. Takže pokud nevíte nebo si nejste jisti, klidně se ptejte, je to TO NEJLEPŠI CO MÚŽETE UDĚLAT. Totéž platí pro různé nejasnosti při povolení : nevíte-li nic o tom, co je BALTU6Z, řekněte nebo napište to hned ATC a dostanete vektor, žádný problém, ale ATC to musí vědět. On prostě od okamžiku , kdy to zopakujete SPOLÉHÁ na to, že víceméně poletíte po trati BALTU6Z . K dotazům a různým ujasňováním je přímo určena textová řadka - i v reálu se pilot ptá, protože je to mnohem příjemnější než si rozbít hubu - takže platí: nestydět se ptát a říkat , že nevím nebo neumím.

...