image

Skynavigator V3 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.04.2007

Na světě je nová verze Skynavigatoru. Mirek Kolomazník přeložil materiál zveřejněný na Skynavigator.

Nová verze SkyNavigatoru V3 je rozšířenější než dosavadní systém V2. V následujícím článku jsou popsány detailně jednotlivá vylepšení a inovace.

Hardware

Základní elementy hardwaru zůstávají stejné. Novou najdete desku Tx modulu, který vysílá data na zem. Doposud byla tato deska osazena měničem napětí, který reguloval napájecí napětí a konektorem pro připojení GPS. Tato deska je od základu změněna a obsahuje nyní komplexní integrované spínání s mikroprocesorem, měničem napětí, měničem úrovní, LED ukazatelem a různými dalšími elementy. Tato nová elektronika nabízí následující inovace:

Měření napětí

Měření napětí bere ohled na to, že většina velkých modelů je dnes vybavena zdvojeným napájením s výhybkou. Z toho důvodu je napětí měřeno na třech místech, totiž přímo na přijímači a také na každém jednotlivém zdroji dvojitého napájení. S malým zásahem do stávajícího napájení toto může být připojeno na nový systém. Na konektoru akumulátoru je přidáno pouze druhé plus vedení, které je spojeno s GPS vysílačem. Všechna tři napětí jsou pravidelně předávána pilotovi a mohou být zobrazena jak na displeji Pocket PC tak také hlášena přes hlasový modul : pilot si může nechat hlásit nebo zobrazit pokles napětí od 0,1 V nebo si může zvolit minimální napětí při jehož dosažení je mu hlášena výstraha. S tímto novým hlídáním napětí před a za výhybkou akumulátorů si může pilot udělat kdykoliv odpovídající obraz o stavu zásoby energie jeho modelu a tím zvýšit bezpečnost létání. Spotřeba energie ve velkých větroních se v posledních letech silně zvýšila. Stále více serv a stále více digitálních serv potřebuje větší zásobu energie.

Impuls 1

Tato inovace podstatně ulehčí létání a trénování trojúhelníkového letu bez podpory dalšího navigátora. Přes konektor, kterým je GPS vysílač v modelu napájen z RC ovládání může z RC vysílače přijít impuls, který v modelu a také v navigačním systému způsobí vzájemně sladěnou předprogramovanou změnu. Jeden příklad: Rc vysílač je tak naprogramován, že vztlakové klapky přes 3-nebo4-polohový přepínač zaujmou zvolenou polohu. Nyní může být tento povel přepínače s GPS systémem spojen tak, že každá poloha přepínače aktivuje odpovídající přednastavený profil konfigurace parametrů. Například budou-li vztlakové klapky přepnuty na rychlost, přepne se SkyNavigator V3 automaticky na profil klouzání. Zde jsou v popředí údaje o rychlosti, klouzavosti, komponentech větru a klesání. Budou-li vztlakové klapky nastaveny na termiku přepne se navigační systém samostatně na optimální vyhledání a využití požadovaných parametrů, zvláště vario, integrované vario za více sekund, TEK vario a údaje o výšce. Budou-li vztlakové klapky nastaveny pozitivně a přitom vytažen podvozek bude systém zobrazovat parametry profilu vlekání, především hlásit výšku. Přednosti Impulsu 1 máte po těchto příkladech jako na dlani. Pilot se už nemusí při létání zajímat o Pocket-PC, to znamená již žádné mačkání tlačítek pokud chce software přepnout na jiný letový režim. Může se plně koncentrovat na let a v každé fázi letu z navigačního systému obdrží specifické, jím zvolené údaje. Pocket-PC následkem toho již nepotřebuje mít v dosahu prstů připevněné na RC vysílači, ale v klidu v kapse u kalhot.

Impuls 2

S Impulsem 2 můžete při PCM-ovládání hlídat přijímaný signál. SkyNavigator 3 rozpozná, když přijímač přejde do pozice Failsafe a předá varovné hlášení pilotovi. Při použití přijímače od ACT můžete k tomu ještě na Pocket-PC sledovat na RC přijímači změřenou sílu signálu a definovat si upozornění mezi tónem nebo hlasovým výstupem v případě problémů s dosahem.

Bezpečnost přenosu

SkyNavigator 3 pracuje s novým přenosovým protokolem. Tím je bezpečnost přenosu a dosah systému ještě více zlepšen.

LED ukazatel

LED ukazatel na GPS vysílači ukazuje status GPS příjmu. Jakmile GPS připojíme a zapneme, svítí LED. Jakmile GPS přijímá platné pozice začíná LED blikat. Podle toho kolik satelitů je přijímáno se zrychluje blikání

Software

Program SkyNavGPS-Flyer byl také v podstatných bodech rozšířen. V nové verzi je obsažena navigace, vyhodnocení, stažení a konfigurace dat GPS Loggeru. Tento nový software funguje pouze s V3 verzí SkyNavigatoru. Rovněž V 3 hardware potřebuje tuto novou verzi softwaru.

Vylepšené vyhodnocení

Nový software umožňuje přímé vyhodnocení ihned po přistání. Data z loggeru, který je v modelu mohou být stažena přímo do Pocket-PC bez použití dalšího jiného PC. Již jsou pryč časy, kdy se musel na letiště tahat pro vyhodnocení tréninkových letů další Laptop. Lety je možno přímo na Pocket-PC uložit a po přistání rychle vyhodnotit a posoudit. Přitom budou také všechna ne k navigaci sloužící data, jako palubní napětí a impulsy uložena. Při hledání příčin poruch a pádů mohou být nadmíru užitečná. Logger může být nyní také jednoduše přeprogramován nebo vymazán.

Vícejazyčné hlášení

Nově může být hlasový soubor stažen z internetu. Plánovány jsou předběžně němčina, francouzština, angličtina a italština.

Update stávajícího systému

Stávající SkyNavigator systémové verze V2 může být bez problémů updatován. K tomu musí být GPS a vysílací modul odeslán. Přitom bude pouze GPS modul nově konfigurován a deska vysílače bude vyměněna. Updatepaket včetně přestavby a nového SkyNavGPS-Flyer softwaru stojí 210.- Sfr .

Zájemci mohou tyto oba moduly posílat na násleedující adresu:

TUN Modellbau
Trudi und Ueli Nyffenegger
Nadelbandweg 9
CH-5614 Sarmenstorf

Moduly můžete také odevzdat na soutěži a ještě ve stejném týdnu budou odeslány zpět.

Prosím ale tyto posílat až budou nové k dodání. Toto bude zřejmé po oznámení v sekci "News" na http://www.skynavigator.ch

Nové ceny a dostupnost

Bohužel musíme také ceny pro celý systém zvýšit, jelikož nová elektronika je velmi nákladná a také GPS moduly jsou dražší. Takže nový základní set stojí 920,- Sfr. Software SkyNavGPS-Flyer stojí nově 80,- Sfr a již obsahuje hlasový modul. Dodávky nové verze budou začátkem dubna 2007. Dostupnost sledujte na http://www.skynavigator.ch

Podle originálního článku Christopha Maechlera na http://www.skynavigator.ch přeložil Miroslav Kolomazník


imageSkyNavigatorSkyNavGPS-Flyer image