image

Skynavigator V2 - 4. dimenze v létání s modely  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.12.2006

 • Létáte rádi v termice a nechtěli byste s integrovaným TEK variem vynechat žádné stoupání a co nejrychleji se v něm ustředit?
 • Chcete výkon vašeho větroně jednoduchým způsobem změřit?
 • Chtěli byste s vaším větroněm maketově létat, to znamená například létat trojúhelníkovou úlohu?
 • Chcete měřit maximální dosaženou rychlost vašeho modelu třeba na svahu?
 • Jako pilota vlečného modelu vás zajímá rychlost a stoupání ve vleku a dosažená výška?
 • Chcete díky hlášení rychlosti s vaším velkým nebo tryskovým modelem přistávat vždy na stejné rychlosti?
 • Chcete mezi oznámením aktuálního stoupání mít také přehled o dosažené výšce a o středním stoupání?
 • Chcete vaše termické létání vyhodnotit a analyzovat a lety optimalizovat?
 • Chcete po přistání v kukuřičném poli nebo v terénu mimo letiště v horách váš model co nejrychleji najít?
 • Máte omezený letový prostor na vašem letišti a chcete ho pokud možno dodržet?
 • Chcete F3B lety na bázi trénovat bez pomocníka?

To je jen několik otázek, na které dává odpověď senzační a na obsluhu jednoduchý systém SkyNavigator V2. Představený systém byl testován mnoha piloty a nasazen na soutěžích. Na základě všech získaných zkušeností se systém vytrvale dále vyvíjí. Pilot dostává veškerá letová data z letícího modelu k dispozici, tak jako by seděl v kokpitu a sledoval přístroje. Čtvrtá dimenze modelového létání se tímto otevírá !

Stručný popis komponent a programů

V letícím modelu je uložen GPS přijímač o rozměru 45x45x8 mm a váze 25 gramů. Přijímač určuje dvakrát za sekundu svoji současnou polohu. Proto jsou data k dispozici prakticky bez zpoždění. Společně s excelentní přesností měření GPS modulu může být systém použit i jako variometr. Dodatečně k normálnímu variu může toto vario pracovat jako kompenzované TEK vario s tónovým výstupem. Citlivost může být přímo při letu přizpůsobena aktuálním termickým podmínkám.

Součástí GPS modulu je také logger, který může uložit až 20.000 pozic, což odpovídá asi 6 ti hodinám letu.

Tyto komponenty mají spotřebu proudu pouze 50 mA. Jako zdroj proudu může být použit přímo přijímačový akumulátor nebo oddělený zdroj. Jeden LiPol článek (3,7V / 700 mAh) a váze cca 16 g stačí zhruba na 10 hodin provozu. Zdroj proudu může mít napájecí napětí od 3,5 do 24 V a napětí je integrovaným obvodem regulováno a stabilizováno.

GPS modul předává přes kabel získaná data do vysílače o rozměru 36x26x10 mm a váze 12 g. GPS modul a vysílač mohou být umístěny kdekoliv v modelu. Propojení jednotek kabely v modelu je redukováno na minimum. To znamená pouze jeden kabel z GPS modulu do vysílače a ten je dalším kabelem připojen na napájecí akumulátor. Nejlepší vysílací výkon se dosáhne umístěním antény do směrovky. Anténa je pak připojena tenkým koaxiálním kabelem na vysílač.

Vysílač má DiP switch pro nastavení 32 kanálů v oblasti pásma 433 MHz a má spotřebu asi 20 mA. Pilot má přijímač o rozměru 50x30x9 mm, váží 19 g a jeho odběr je 20 mA.

Přijímaná data jsou kabelem předána do Pocket PC ( PDA) a tam jsou zobrazena na displeji nebo předávána akusticky. V Pocket PC (PDA) je nainstalován software SkyNav GPS-Flyer, který se oproti dříve používaným programům jednoduše obsluhuje. Několika málo stisky kláves můžete vložit úlohu trojúhelníkového letu nebo měření výkonu na trati. Vypočítaná letová data můžete vyvolat stiskem tlačítka.

Systém je přitom mnohostranně použitelný. Na jedné straně může být použit při závodech obletu trojúhelníku pro maketové větroně. Na druhé straně umožní velmi dobře zjištění výkonů a vlastností modelů větroňů za letu. Konečně podpoří v mimosoutěžním létání nebo při měření letových výkonů piloty tím, že jim předává informace o stoupání/klesání, výšce a rychlosti a další data. Pro provoz systému nejsou potřeba žádná úřední povolení.

Detailnější popis programů
Trojúhelníkový let:

SkyNavGPS-Flyer software vyřeší naprogramování této úlohy v několika málo krocích. Pilot položí model se zapnutým GPS systémem na aktuální startovací bod a zaznamená stiskem klávesy Start / Cíl pozici. Poté přenese model o cca 20-50 m dále ve směru kde by se měl nacházet první otočný bod a opět stiskem klávesy tuto pozici zaznamená. Tímto je vložení úlohy ukončeno.

Software vytvoří konstrukci celého trojúhelníku automaticky a pilot může jít na start. Samozřejmě můžete přípravu jednou vložené úlohy uložit, kdykoliv vyvolat nebo převzít pro jiné programy.

V průběhu letu Pocket PC zobrazuje všechna relevantní data. Přitom pilot neztrácí přehled o předávaných datech, protože na displeji Pocket PC je zobrazováno pouze sedm oken. Uvnitř těchto oken je možno stiskem klávesy vyvolat další parametry. Dále je možné v průběhu letu vyvolat čtyři osobně přednastavené zobrazovací profily. V průběhu letu na trase můžete zobrazit rychlost, klouzavost, směr k dalšímu bodu a další parmetry.

Pokud budete točit termiku, stiskem klávesy se změní zobrazení a nyní se bude zobrazovat absolutní stoupání, integrované stoupání, dosažená výška atd. Ke konci letu změní pilot profil a zobrazí si na displeji zbývající pracovní čas potřebný čas pro dolet do cíle, příletovou výšku do cíle atd. To jestli model sleduje při nastavené úloze správný kurs, může pilot na displeji vidět na symbolu letounu, který se pohybuje po trase do obletového bodu. Při správném obletu bodu zazní signál.

Program může probíhat také v "demo módu", kde je možné všechna nastavení a profily vyzkoušet a individuelně upravit. Po přistání může pilot data na Pocket PC okamžitě vidět. Takto zná pilot ještě před stažením dat počet oblétnutých trojúhelníků a průměrnou rychlost. Při soutěžích budou neupravená data z loggeru načtena a použita pro vyhodnocení. Pilot si potom může dodatečně doma lety v klidu zobrazit a analyzovat.

Stanovení výkonu modelu:

Skynavigator byl doposud nasazen pouze pro trojúhelníkový let. S pomocí nové verze SkyNavGPS-Flyer V2 je možné nyní dodatečně vypočítat výkony modelu větroně za letu. To je senzační rozšíření možností systému. Vyjádření o výkonu modelu větroně bylo doposud vždy v první řadě subjektivní hodnocení testovacího pilota. Stěží každý má možnost výkon objektivizovat , k tomu provádět složité měřicí lety za optimálních meteorologických podmínek a mít k dispozici pečlivě cejchované statické instrumenty. Se SkyNavGPS-Flyer má nyní každý výkonově orientovaný pilot možnost s malou námahou výkony svého modelu velmi přesně určit. Před letovým měřením nejdříve stejně jako při trojúhelníkovém letu se zadá úloha. Přitom se nestanoví trojúhelník, nýbrž se definuje linie s dvěma otočnými body. Použitím jediné volby na dotykovém displeji Pocket PC aktivujeme odpovídající software. Odstup obou otočných bodů od sebe může být libovolně nastaven. Obvykle je to 500m, při měření horních rychlostních oblastí to může být méně. Měření výkonu probíhá bez pomocníků. Přílet pilota s jeho větroněm na měřenou trať je mu potvrzen signálním tónem. Další signál zazní když větroň přeletí otočnou linii. Po 180 stupňové otočce je měřená trať znovu prolétnuta dokud nezazní potvrzení dvěma signálními tóny. Odlet a přílet eliminuje až do jisté hranice faktor větru. Systém nyní vyhodnotí změřenou průměrnou rychlost odletu a zpětného letu, tato hodnota odpovídá letové rychlosti oproti vzduchu. Při přeletu maximální rychlostí vypočítá software efektivní rychlost v prostoru. Po každém měřeném letu bude zobrazeno mnoho dalších dat, zejména průměrné klesání, úhel klouzání, výškové ztráty a komponenty větru. Tyto data budou dodatečně zobrazena a pilot si je může po přistání v klidu na Pocket PC vyvolat. Data mohou být mimo to převzata do Excelu a ten může nakreslit poláry modelu. Protože měřené lety probíhají velmi jednoduše, mohou být často opakovány. Se zvyšováním počtu měření se zlepšuje přesnost změřených výkonů.

Zobrazované parametry detailně
SkyNavGPS-Flyer nabízí téměř neuvěřitelné množství přes 30 zobrazených parametrů, které zde nyní představíme :
Všeobecné zobrazené parametry:
 • Výška nad mořem (s přesností 5-10 m)
 • Maximální dosažená výška nad mořem (může být nastaveno zpět)
 • Maximální dosažená výška nad místem startu (může být nastaveno zpět)
 • Rychlost v prostoru (přesný výpočet rychlosti v střemhlavém letu)
 • Střední prostorová rychlost v posledních 5-ti sekundách
 • Maximální prostorová rychlost
 • Rychlost nad zemí
 • Aktuální stoupání a klesání
 • Kompenzované stoupání a klesání (TEK vario)
 • Střední stoupání a klesání v posledních 20-ti sekundách
 • Maximální stoupání (může být nastaveno zpět)
 • Aktuální úhel klouzání
 • Hodiny
Zobrazované parametry při trojúhelníkovém letu a při měření výkonu letu:
 • Startovací čas
 • Nalétávací výška na startovací linii trojúhelníku (za překročení jsou trestné body)
 • Příletová výška při přeletu cíle
 • Aktuální letový čas po přeletu startovací linie
 • Zbývající čas do konce letu
 • Čas všech prolétnutých trojúhelníků
 • Potřebný čas do cílové linie
 • Vzdálenost do cílové linie
 • Vzdálenost k dalšímu otočnému bodu
 • Počet oblétnutých trojúhelníků
 • Průměrné klesání na posledním obletu tratě
 • Trvání letu na posledním obletu tratě
 • Průměrná rychlost na posledním obletu tratě
 • Potřebná výška pro poslední oblet tratě
 • Průměrná klouzavost při posledním obletu tratě
 • Efektivní délka oblétaného trojúhelníku
 • Rozdíl mezi efektivní prolétnutou tratí a přednastavenou tratí
 • Celkově prolétnutá trasa v km
 • Průměrná rychlost na prolétnuté trojúhelníkové trati
 • Komponenty větru (aerodynamické komponenty) - pouze při měření výkonu
Další výhled:

Software SkyNavigator V2 GPS-System je průběžně dále vyvíjen. V současnosti je k dispozici hlasový modul pro hlášení parametrů a modul pro vyhodnocení přímo na Pocket PC. Současně s tím je již vyvinuta desktop verze pro načtení, vyhodnocení a archivaci dat.

Další informace, komerční údaje:

Na webových stránkách www.skynavigator.ch jsou k dispozici veškeré informace, návody, popisy, dokumentace , diskuse, mnoho fotografií atd. včetně komerčních záležitostí na web-shopu.

Volně (co jazykové schopnosti dovolily) podle originální dokumentace Christopha Mächlera (www.skynavigator.ch) přeložil Miroslav Kolomazník


imageSkynavigatorSkynavigator - otázky zvědavce image