image

Google SketchUp tutorial pro modeláře

Lekce 04: Konstrukční trupstálý odkaz / permalink

14.08.2008

Ivo Mikač

Cíl
Vytvořit klasickou konstrukci trupu modelu dle předlohy

Nejdříve si najděte vhodnou předlohu například v modelářském časopisu a obrázek si oskenujte do souboru typu jpg.
Spusťte program a rozbalte menu FileImport. Objeví se běžné dialogové okno Windows pro otevření souboru. Typ souboru zvolte JPEG image (*.jpg) a pak v adresářích najděte soubor s vaší předlohou. Obrázek se objeví jako plochá komponenta, která má název jejího souboru a automaticky se aktivuje nástroj Move (posun). Obrázek přetáhněte na vhodné místo (například počátek) a kliknutím umístěte. Pak obrázek nastavte do potřebného měřítka pomocí nástroje Tape Measure (svinovací metr) nebo pomocí nástroje Dimensions (kóty) a Scale (měřítko). Okótujte si na podkladovém výkresu rozpětí. Kóta bude s výkresem svázána a při použití nástroje Scale vám bude ukazovat aktuální rozpětí. My jsme nastavili měřítko tak, aby rozpětí křídla bylo rovné 2 metry. Kótu už můžete odstranit a nakonec vytvořte novou hladinu s názvem např. Podklad a vše do ní vložte. Budeme často potřebovat podklad potlačit a to bude nejlepší učinit pomocí hladiny.

image
Co se naučíte
 • import obrázku
 • geometrická rozvaha
 • postup konstrukce

Nyní si nakreslíme pomocnou geometrii. Rozmístění přepážek modelu zvolíme například jako u předlohy. Podle bokorysu nyní nakreslete obrys trupu a vyznačte i přepážky. Pokud budete pracovat přesně, plochy se vám budou vyplňovat základní barvou. Je-li boční obrys hotov, vymažte pomocné konstrukční přímky a spojte obrys pomocí Make Group (vytvořit skupinu). Vytvořte novou hladinu s názvem např. Pomocná geometrie a skupinu do ní vložte.

image

Stejný postup použijte také pro půdorys. Jediný rozdíl je v tom, že je lépe vytvořit jen jednu půlku a tu druhou pak doplnit zrcadlením té první. Budete mít jistotu naprosté symetrie trupu. Pracujte pečlivě a dbejte na správné kolmosti a rovnoběžnosti. Při kreslení hojně využívejte pomocných přímek. Nakonec se pomocných přímek zbavte a novou skupinu vložte také do hladiny Pomocná geometrie.

image

Hladinu Podklad vypněte a otočte bokorys do svislé polohy. Pak jej přisaďte k půdorysu a nakonec přední část půdorysu upravte v režimu Edit Group (úprava skupiny) podle bokorysu, aby na sebe pasovaly.

image

Dále si vytvoříme čtvrtkruh o libovolné ale přiměřeně velikém poloměru a ten usadíme do horní části trupu a pomocí nástroje Scale (měřítko) usadíme postupně oba rohy na obrys trupu. To zopakujeme i pro ostatní přepážky. Nakonec dokreslíme spodní rovné části přepážek. Označíme celý model a vytvoříme z něj komponentu. Máme teď hotovou základní geometrii konstrukce trupu.

image

Stačí vytvořit kopii naší poloviny geometrie trupu, zazrcadlit ji a přisadit k té první a už to začíná připomínat trup.

image

Takto připravenou geometrii můžeme využít dvěma způsoby. Můžeme ji „obléci“ a vytvořit tak pohledný trup tak, jak bude vypadat po potažení. Druhé využití je pro konstrukci draku a tím se budeme zabývat v této lekci

Geometrii si zkopírujeme někam na pracovní plochu a celou rozložíme pmocí Explode (rozložit). Takto rozložený skelet teď budeme využívat a třeba i rozebírat, vytvářet z něj jednotlivá žebra a lišty a ty budeme usazovat zpět do geometrie trupu. Postup je dobře patrný z dalších obrázků.

image

Nosníky jsou vytvořeny nástrojem Follow Me (vytažení po křivce). Na obrázku nahoře je vidět jak. Trajektorie si z geometrie překopírujeme stranou, aby to byla čistá trajektorie bez bočních čar přepážek. Pak vytvoříme lištu a tu jako skupinu vrátíme zpět na místo.

Přepážky po dotvoření tvaru jsou vytaženy nástrojem Push/Pull (tlačit, táhnout).

image

image

image
Závěr

V této lekci jste se naučili stavět drak modelu podle importovaných podkladů. Využili jste metody tvorby dílů přímo v sestavě, což je, jak už jsme se dříve zmínili, nejefektivnější metoda designu.

S čím se potýkal začátečníkstálý odkaz / permalink

24.07.2008

S čím se při práci podle tutorialu Lekce 04: Konstrukční trup potýkal začátečník?

Kótu nelze chytit na výkresestálý odkaz / permalink
24.07.2008
Po vložení bitmapové předlohy - výkresu letadla jsem chtěl vložit kótu, ale jediné místo, kde se mi kurzor chytal, byl okraj předlohy. Uvnitř výkresu nešlo počátek kóty umístit. image

Problém byl v tom, že jsem měl přepnuto na zobrazení Wireframe. Stačí přepnout na jakékoli jiné zobrazení: Hidden Line, Shaded, ...

Pomocná přímka jako prodloužení úsečkystálý odkaz / permalink
14.08.2008

Chvilku mi trvalo, než jsem přišel na to, jak udělat tak jednoduchou věc, jako je pomocná přímka ležící na nějaké čáře (úsečce). Jak prodloužit čáru pomocnou čarou.

Postup je jednoduchý! Nástrojem Tape Measure začnu vytváření pomocné přímky a vzdálenost zadám 0.

Pozor na nepřesnost podkladových výkresůstálý odkaz / permalink
24.07.2008

Dost často se můžete setkat s tím, že předloha nemá ve výkresu zakresleny přesně přepážky. Bokorys se liší od půdorysu - chyba tvůrce předlohového výkresu.

image

Potom se hodí pomocné čáry pro srovnání bokorysu a půdorysu a vymyšlení nějakého kompromisu.


zpátky na: Lekce 03: Sestavení konstrukce │ dál na: Lekce 05 : Dotvoření 3D modelu konstrukčního trupu


přehled kapitol:

 1. Sketchup - Tutorial pro modeláře
 2. Lekce 00: Nastavení programu
 3. Lekce 01: Kreslení jednoduchých dílů
 4. Lekce 02: Editace modelu
 5. Lekce 03: Sestavení konstrukce
 6. Lekce 04: Konstrukční trup
 7. Lekce 05 : Dotvoření 3D modelu konstrukčního trupu
 8. Lekce 06 : Obdélníkové konstrukční křídlo

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Výkresy | Google SketchUp | Tutoriál)