¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Turbulence v atmosféře stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.07.2005

Turbulentní proudění vzduchu vzniká i v atmosféře okolo země. Na letu letadla se projevuje kymácením letadla. Ztěžuje pilotům řízení letadla a cestujícím znepříjemňuje let.

Atmosférická turbulence se hodnotí v závislosti na intenzitě jako:

  • slabá - Rychlost vertikálních nárazů (poryvů větru) je 1-5 m/s. Letadlo se mírně houpe, jen zřídka se pozorují nevelké jednotlivé nárazy, které při delším trvání mohou způsobit u některých cestujících nepříjemné pocity.
  • mírná - Rychlost jednotlivých nárazů je 5-10 m/s. Nárazy jsou časté, houpání letadla se zvětšuje. Charakteristické je mírné kmitání a změny výšky.
  • silná – Rychlost jednotlivých nárazů dosahuje hodnot 10-15 m/s. Je provázeno častými prudkými náklony letadla a změnami kurzu letu. Letadlo se chvílemi propadá, jsou pociťovány silné údery. Neupevněné předměty mění své místo, při chůzi na palubě může dojít ke zranění.
  • velmi silná – Jednotlivé nárazy 15 m/s a více. Způsobují prudké pohazování letadlem, které se neustále kolébá ze strany na stranu, hned se propadá, hned je zas vyhazováno. Výška i kurz se často mění. Pokud cestující nejsou připoutáni v sedadlech, mohou utrpět i vážná zranění.

V závislosti na příčinách vzniku se turbulence dělí na:

  • termickou
  • dynamickou
  • mechanickou

Termická turbulence vzniká v důsledku labilního zvrstvení atmosféry v důsledku nerovnoměrného ohřevu zemského povrchu. Tzv. konvekce, která má výrazný denní chod. Viz Termika.

Dynamická turbulence vzniká v oblastech velkého střihu větru (horizontálního i vertikálního).

Mechanická turbulence vzniká třením proudícího vzduchu o nerovný zemský povrch. Intenzita mechanické turbulence je závislá na členitosti terénu a na rychlosti větru.

(zveřejněno na stránce Encyklopedie)