¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

splachovat st�l� odkaz / permalink

06.10.2018

Říká se, že to splachuje, když masa vzduchu, ve které se letadlo pohybuje, klesá směrem dolů.

Bývá to typické v horách, třeba v Alpách, kdy navečer začne proudit vzduch z kopců směrem do údolí. V našich krajích to bývá v závětří hor.

Projevuje se to tak, že model má zdánlivě horší letové vlastnosti, menší stoupavost v motorovém letu, horší klouzavost. Je to tím, že model letí v klesající mase vzduchu a zdánlivě tolik nestoupá nebo v bezmotorovém letu více klesá, než je pilot zvyklý.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)