¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Šíp křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.12.2004

image Je to úhel, který svírá čára spojující čtvrtiny hloubky křídla s kolmicí k podélné ose letadla.

Na obrázku je méně častý připad dopředného šípu. Jedním ze známých letadel, které má dopředný šíp je větroň L-13 Blaník. Dopředný šíp se používá z konstrukčních důvodů, aby se nosník křídla dostal za prostor pro osádku letadla nebo aby se zlepšil výhled z kabiny. Taky ovlivní místo odtržení proudění na křídle.

Kladný šíp křídla má podoný stabilizující účinek jako kladné vzepětí.

(zveřejněno na stránce Geometrické charakteristiky)