¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

RSSI [dBm] st�l� odkaz / permalink

01.11.2022

RSSI v dBm - Raw Signal Strength Indicator je signál, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem. Přijímač tak informuje ostatní připojená zařízení.

Používají systémy přenosu ExpressLRS.

Informace se typicky předává jednotkám pro autonomní řízení kopter.

(zveřejněno na stránce Pojmy v RC)