¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

RSSI [%] st�l� odkaz / permalink

17.06.2017

RSSI - Raw Signal Strength Indicator je údaj, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem.

Přijímač tak prostřednictvím telemetrie informuje pilota indikací ve vysílači a informuje i ostatní připojená zařízení na palubě.

Údaj používá systém FrSky. Interpretace údaje RSSI na displeji vysílače s OpenTX nebo s EdgeTX může být při použití jiných systémů přenosu zavádějící.

Informace se typicky předává jednotkám pro autonomní řízení kopter. Může to být na jednom z výstupů pro serva a může to být formou PWM signálu pro servo.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)