¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

RSNR st�l� odkaz / permalink

01.11.2022

signal-to-noise ratio - poměr užitečného signálu k šumu - uplink.

Hodnota měřená přijímačem, týká se cesty signálu z vysílače v ruce do přijímače v letadle.

(zveřejněno na stránce ExpressLRS - Pojmy)