¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

regulátor stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

27.12.2017

ESC - Electronic Speed Controller
Komponenta zapojená mezi akumulátor a elektromotor ovládaná z přijímače. Řídí rychlost otáčení elektromotoru.

image

V leteckém modelářství se používají nejvíce střídavé motory, pro regulátory pro tyto motory je typické, že mají na jedné straně dvojici kablíků pro připojení pohonného akumulátoru, na druhé straně tři kabely pro připojení střídavého motoru. Regulátor vyrobí ze stejnosměrného napětí akumulátoru střídávé třífázové napětí.

Třížilový kablík s konektorem JR se připojuje do přijímače na kanál plynu a ovládají se přes něj otáčky motoru.

Regulátor může být vybaven obvodem BEC. Ten vyrobí z napětí pohonného akumulátoru napětí 5V vhodné pro napájení přijímače a serv. Potom je toto napětí na pinech konektoru, kterým se regulátor připojuje ke kanálu plynu.

Regulátor zpravidla umí řídit otáčení motoru jen v jednom směru. Když potřebujete směr otáčení motoru změnit, stačí prohodit libovolné dva vodiče na přívodu k motoru.

Pro stejnosměrné motory je potřeba mít stejnosměrný regulátor. Stejnosměrný regulátor ma na výstupu k motoru jen dva kablíky.

image

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)