¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Mode 1, 2, 3, 4 st�l� odkaz / permalink

03.08.2005

Pro rozložení ovládaných funkcí na kniplech RC vysílačů se užívá označení mode 1, mode 2, mode 3, mode 4.

mode levý knipl pravý knipl
1 výškovka směrovka plyn křidélka
2 plyn směrovka výškovka křidélka
3 výškovka křidélka plyn směrovka
4 plyn křidélka výškovka směrovka

Toto označení a jeho smysl dodržují v dokumentaci k rádiím všichni výrobci. Mode 2 u Futaby je to samé rozložení kniplů jako Mode 2 u Graupnera například.

Příklady rozložení funkcí na kniplech podle nastaveného módu

model mode 1 mode 2 mode 3 mode 4
levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl
motorový akrobat ovládaný křidélky, výškovkou a směrovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
směrovka křidélka směrovka křidélka křidélka směrovka křidélka směrovka
motorový model ovládaný křidélky a výškovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
  křidélka   křidélka křidélka   křidélka  
motorový model ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
  směrovka   směrovka směrovka   směrovka  
větroň ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka     výškovka výškovka     výškovka
  směrovka   směrovka směrovka   směrovka  
větroň ovládaný křidélky a výškovkou výškovka vztlaky vztlaky výškovka výškovka vztlaky vztlaky výškovka
  křidélka   křidélka křidélka   křidélka  
větroň ovládaný křidélky, výškovkou a směrovkou výškovka vztlaky vztlaky výškovka výškovka vztlaky vztlaky výškovka
směrovka křidélka směrovka křidélka křidélka směrovka křidélka směrovka

Z tabulky je zřejmé, že mode 1 a mode 4 rozkládají nejvíce řízené funkce každou na jiný knipl.

Mode 2 a mode 3 je naopak soustřeďují na jeden knipl a řízení je podobné ovládání skutečného letadla.

Mode 1 a mode 4 jsou užívány nejvíce, protože se dá s tímto rozložením snadněji dosáhnout přesného ovládání modelu. Mode 2 a mode 3 jsou využívány méně.

(zveřejněno na stránce Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4)