¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Fail-safe st�l� odkaz / permalink

14.07.2017

Fail-safe - bezpečný při poruše je pojem z průmyslu, kdy se díly konstruují tak, aby při jejich poruše byl co nejméně ovlivněn zbytek konstrukce nebo aby nedošlo k ohrožení lidí.

V modelářství se pod tímto pojmen myslí nastavení řízení modelu tak, aby byly ošetřeny poruchy přenosu signálu a tím nemožnost řízení modelu, tedy myslí se tím nastavení RC soupravy.

Taková situace může nastat při rušení bezdrátového přenosu, poruchou vysílače, vybitím akumulátoru vysílače, nebo prostým vylétnutím z dosahu. To může nastat taky kvůli poškození antény přijímače při nešetrném přistání.

Rádia jsou vybavena možností nastavit, co má model v takovém případě dělat. Je to nastavení přijímače, protože ten musí takový poruchový stav ošetřit. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a když po nějakou dobu, například půl sekundy, nedostane řádný signál z vysílače, nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Tomu se říká fail-safe režim.

Nastavování se provádí tak, že se na zemi kormidla vysílačem nastaví do požadovaných poloh a propojkou se na chvíli sepnou dva piny vybraného konektoru přijímače. Přijímač si tyto polohy ovladačů zapamatuje a v připadě ztráty signálu takto serva nastaví. U některých rádií to lze provést pohodlněji z vysílače.

Strategie, co má model v případě vysazení řízení dělat jsou různé. Někdy se preferuje záchrana modelu, někdy se preferuje neohrožení lidí i za cenu zničení modelu.

(zveřejněno na stránce Obecné principy ovládání modelů rádiem)