¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Hayfordův elipsoid stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.03.2018
Podle ICAO elipsoid, který slouží jako základ pro výpočet ortodromy. Pro výpočet se používá referenční koule, jejíž povrch je stejný, jako povrch tohoto elipsoidu. Její poloměr je 6 371.227 709 km.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)