¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

QR st�l� odkaz / permalink

27.12.2016
Quick Recovery. Rychlé obnovení činnosti po výpadku signálu a jeho obnovení.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)