¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

QFE st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Q-kód pro tlak vzduchu přepočtený na práh dráhy. Výškoměr nastavený na tento tlak ukazuje výšku (height) nad prahem dráhy letiště, které QFE udalo. Srovnej s QNH.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)