¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Jaký louh do louhových akumulátorů? stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.02.2010

? Chtěl jsem se zeptat, v jakém poměru se míchá louh s vodou u louhové baterie.
Setkal jsem se s louhovými články Ni-Fe nebo Ni-Cd: elektrolyt z hydroxidu sodného nebo draselného a destilované vody.

Dolévá se jen destilovaná voda. Dolévat se musí tak, aby se článek nepřelil a nedošlo tak k úniku louhu. Dolévá se kousek nad střední rysku. Nedolévá se tedy louh, ale jen destilka!

Výměna louhu nebo dolití při vylití článku se dělá při vybitém článku. Poměrové složení elektrolytu pro hustotu 1,20g/cm3:

0.73 kg destilované vody
0.26 kg hydroxidu draselného 80%
0.10 kg hydroxidu lithného

Louh lithný není pro správnou funkci článku nezbytný. Složky na přípravu elektrolytu by měly jít koupit u výrobce baterií, ale louh se dá vyrobit. 1 kg pevného hydroxidu draselného se rozpustí v 2.85 litru destilované vody. Je-li k dispozici, přisype se do připraveného roztoku 13 gramů hydroxidu lithného. Hustota roztoku je 1.21 kg/dm3. Pevný louh je třeba přisypávat postupně, protože se roztok silně zahřívá.

Baterie se nechá ustát 24 hodin, potom se nakloní na strany tak, aby se smočily elektrody a pomalu se nabije. Potom se provedou dva cykly delšího nabíjení a mezi nimi vybití na 1 V/článek.

Kdysi jsem provozoval i stříbro-zinkové akumulátory, ale to si vůbec nepamatuji. Jen to, že se dolévala taky jen destilka. Elektrolyt do nich je vodný roztok hydroxidu draselného 1.40 g/cm3.

(zveřejněno na stránce Otázky a odpovědi)