¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

PLL st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)