¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Minimum letadla st�l� odkaz / permalink

23.07.2005

Letadlo nemůže letět v libovolných meteorologických podmínkách. Má určeno povětrnostní minima.

Je to souhrn meteorologických podmínek, které musí být splněny, aby letadlo mohlo bezpečně odstartovat, proletět zadanou trasu a na cílovém letišti přistát.

Minima jsou dána jeho přístrojovým vybavením, schopností snášet nepřízeň ovzduší (turbulence, silné klesavé nebo stoupavé proudy) a jeho výkony.

Ne všechna letadla jsou vybavena přístroji pro let bez výhledu z kabiny nebo pro let podle přístrojů .

Letadla jsou různě odolná a různě vybavená pro let ve ztížených meteorologických podmínkách. Například jen některá mají vybavení pro odstraňování námrazy za letu. Konstrukce letounů jsou dimenzovány různě podle určení toho kterého typu letadla. Méně odolné (pevné) letadlo může být za letu v turbulenci rozlámáno.

Meteorologické podmínky mohou být pro letadlo tak nepříznivé, že na jejich zvládnutí nemusí mít letadlo dostatečné výkony. Například letadlo může prolétávat tak silným klesavým proudem, že nestačí výkony jeko motorů pro udržení ve vzduchu. Nebo naopak v silném stoupavém proudu nemusí být letadlo schopné dostatečně klesat a je vtaženo do mraku, kde namrzne nebo pilot ztratí orientaci. Nebo dopředná rychlost letadla nestačí na překonání protivětru a letadlo je zatlačeno do míst, kde není schopno letět (závětří kopce, vysoký terén).

Aby se mohl uskutečnit let i za minim stanovených pro letadlo, musí být také splněna povětrnostní minima posádky letadla a povětrnostní minima letiště odletu a příletu.

(zveřejněno na stránce Encyklopedie)