¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

LQ st�l� odkaz / permalink

01.11.2022

LQ - Link Quality je údaj v %, kolik datových paketů projde k přijímači neporušených.

Pokud hodnota LQ klesne pod 70 %, měl by to být impuls k návratu.

vysoké LQ], vysoké RSSI = dobré spojení
nízké LQ, vysoké RSSI = zarušené prostředí
vysoké LQ, nízké RSSI = letadlo je daleko, spojení je dobré; pokud letadlo není daleko, je něco špatného s anténami
nízké LQ, nízké RSSI = letadlo letí na hranici dosahu

(zveřejněno na stránce ExpressLRS - Pojmy)