¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Zatáčka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.01.2006

Jak se řídí letadlo v zatáčce? Jak to pilot udělá? Vyšlápne směrovku doleva a letadlo zatáčí doleva s křídly vodorovně? Nebo pilot použije křídélka, nakloní letadlo na stranu a to zatáčí?

Letadlo (skutečné i v simulátoru) začne po vyšlápnutí směrovky (křidélka v neutrálu) letět bokem. Vyšlápnu-li levou nohu (směrovka doleva), vybočí příď letadla doleva a trup začne být ofukován vzduchem zprava. Na levém křídle poklesne vztlak a letadlo se začne naklánět na levou stranu.

Tak se ale s letadlem nelétá. Nakonec se letadlo do zatáčky uvede, ale za cenu velkých ztrát (když se to udělá, začne v malém letadle výrazně hučet vzduch jak nabíhá na trup z boku). Říká se tomu výkluzová zatáčka. V krajním případě může letadlo tato spadnout do vývrtky.

Aby letadlo letělo v ustálené zatáčce, musí být odstředivá síla v rovnováze s nějakou jinou silou. Tou je vodorovná složka vztlaku na křídlech. Čím je letadlo ve větším náklonu, tím je vodorovná složka větší. Tím může letadlo letět ostřejší zatáčku (ostřejší zatáčka znamená větší odstředivou sílu). Když bude ten náklon moc veliký, bude sice velká ta vodorovná složka vztlaku, ale svislá složka vztlaku bude o to menší. Bude-li svislá složka vztlaku menší, neudrží letadlo ve stejné výšce a to začne klesat.

Správná zatáčka se zaletí sladěnou výchylkou směrovky a křidélek. Křidélka udržují potřebný náklon, směrovka zajišťuje, aby letadlo letělo přídí přesně proti nabíhajícímu vzduchu.

Když je křidélek moc, náklon je moc veliký. Letadlo ztrácí výšku (podá dovnitř zatáčky) a zatáčka má zmenšující se poloměr.

Když je směrovky málo, je trup ofukován ze "směru od středu zatáčky" - zatáčka je skluzová (letadlo sklouzává do zatáčky => ztráty).

Když je směrovky moc, je trup ofukován ze směru z "vnější strany zatáčky" - zatáčka je výkluzová (letadlo vyklouzává ze zatáčky ven => ztráty).

Piloti malých letadel mají proto na překrytu kabiny nalepenou bavlnku - venku. Ta indikuje směr obtékání trupu vzduchem a pilot se jí snaží nožním řízením udržet ve středu. Jde li bavlnka doprava (trup je ofukován zleva), vyšlápne pilot levou nohu (směrovka doleva). Nohama se tedy šlape "proti bavlnce".

Letadla mají taky kuličku, která indikuje rovnováhu sil v zatáčce (je i v Boeingu). Pilot se jí snaží nožním řízením udržet ve středu. Jde li kulička doleva (trup je ofukován zleva), vyšlápne pilot levou nohu (směrovka doleva). Nohama se tedy šlape "kam kulička, tam nožička".

(zveřejněno na stránce Encyklopedie)