¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Letadlo st�l� odkaz / permalink

26.07.2005

Letadlo je stroj, který se v zemské atmosféře pohybuje vzduchem díky působení vzdušných sil - zejména vztlaku. Běžně se za letadlo považuje jeden z druhů letadel - letoun - letadlo těžší vzduchu s pevnými křídly. Letadlo je v běžném životě synonymem pro letoun.

Letadla se rozdělují na:

Letadlem je i létající model. Naopak letadlem není nelétající model letadla - kit, protože není schopen letu.

Viz také Letadlo (právní pojem)

(zveřejněno na stránce Letadlo)