¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Registr letadel, letecký rejstřík stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.05.2010

Registr letadel (nebo jiný název letecký rejstřík) je státním orgánem. Eviduje letadla osob (i právnických), jejichž sídlem je ČR.

U nás registr spravuje Úřad pro civilní letectví. Registr je veřejný a na stránce ÚCL Letadla - Letecký rejstřík si můžete údaje o letadle sami vyhledat.

Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

  • vlastník
  • provozovatel
  • rejstříková značka
  • typ a výrobní číslo letadla
  • ostatní základní technické údaje
  • zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem
  • letadlová adresa, byla-li přidělena
  • datum zápisu a výmazu letadla z leteckého rejstříku

(zveřejněno na stránce Registrace letadel)