¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

kompozit st�l� odkaz / permalink

27.12.2012
Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností - imagefázíimage. Typickým představitelem jsou lamináty složené ze skelných (např.) vláken a pryskyřičné matrice (anglicky FRC).

Jednotlivé druhy kompozitů se liší materiálem matrice, materiálem výztuže a uspořádáním výztuže. Více biz Konstrukční materiály, kompozity.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)