¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Y-kabel st�l� odkaz / permalink

28.02.2008
Y-kabel nybo také V-kabel se používá k rozvedení kabeláže z jednoho výstupu přijímače na dva konektory - je to podobné jako rozdvojka používaná v zásuvce rozvodu elektrické sítě 230V.

Rozdvojení se používá k:

  • připojení dvou serv na jeden výstup (kanál) přijímače
  • připojení serva a přívodu od akumulátoru zároveň na jeden výstup přijímače
image

image

připojení dvou serv na jeden kanál

image

připojení serv a akumulátoru na jeden vývod přijímače

Y-kabel lze běžně koupit v modelářských prodejnách. Je to vždy jeden vývod s konektorem s dutinkami (samička / female) rozvedený na dva vývody s konektory s kolky (samec / male). Y-kabel lze vyrobit i svépomocí.

image

schema zapojení Y-kabelu

Obecně platí, že jeden výstup přijímače může být rozveden na více serv. zatížitelnost signálového výstupu je 10. Na jednom kanálu by tedy mohlo být teoreticky připojeno až 10 serv. V praxi se to ale z různých důvodů nepoužívá.

U některých ovládaných funkcí narazíte na problém, že serva připojená na Y-kabel se pohybují ve stejném smyslu. Umístíte-li serva do modelu symetricky, nebudou vám vztlakové klapky neb zvlášť poháněné poloviny výškovky chodit správně. Ovládané plochy budou chodit proti sobě. V tom případě nezbývá nic jiného, než otočit výchylky jednoho serva. Viz Otočení smyslu výchylek serva.

(zveřejněno na stránce Elektronika - Co je co)