¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

IPD st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Intelligent Pulse Decoding - inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne. Viz také Multiplex MINI DS IPD.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)