¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

GPS st�l� odkaz / permalink

24.09.2006

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů.

(zveřejněno na stránce GPS)