¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

fail safe st�l� odkaz / permalink

27.12.2016
Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Více viz Fail-safe.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)