¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

DVD authoring st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Proces, při kterém se film převádí do formátu DVD video a vytvoří se složky a soubory tak, aby film šel přehrávat ve stolním DVD přehrávači. Vytváří se i menu.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)