¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

DSP st�l� odkaz / permalink

27.12.2016
Digital Signal Processing. Filtrování vstupního signálu, Vyhodnocuje správnost přicházejícího signálu a snaží se odstranit rušící signály. Špatné impulsy vyřazuje a krátkodobě maskuje.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)