¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

dBm st�l� odkaz / permalink

01.11.2022

dBm - decibel milliwatt. Logaritmická stupnice výkonu.

Síla rádiového signálu se mění v několika řádech od desítek miliwatů k nula nula nic a v mW by se to blbě zobrazovalo, údaj by byl nečitelný. Proto se zavedla jeho logaritmická hodnota:

-110 dBm 0.00000000001 mW
-90 dBm 0.000000001 mW
-70 dBm 0.0000001 mW
-50 dBm 0.00001 mW
-30 dBm 0.001 mW
-10 dBm 0.1 mW
0 dBm1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW

(zveřejněno na stránce Pojmy v RC)