¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

clona st�l� odkaz / permalink

11.12.2017

Clona omezuje množství světla, které dopadána senzor. Použití clony je jedna z cest, jak ovlivnit expozici.

image

Stupnice ovládání clony není lineární, nýbrž ze stejného důvodu jako u expozičního času logaritmická. V praxi to znamená, že sousední hodnota na stupnici clonových čísel mění množství světla vždy 2x. Otevření nebo zavření clony o 1 hodnotu - jedno clonové číslo zdvojnásobí nebo sníží na polovinu množství světla dopadajícího na senzor. Stupnice clonových čísel jsou tedy násobky odmocniny ze dvou:

1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22.

V praxi se používá jemnější dělení, kdy mezi sousedními hodnotami na výše uvedené stupnici je ještě jedna mezihodnota - 1/2, nebo dvě mezihodnoty - 1/3 a 2/3.

Některé přístroje nejsou clonou vybaveny, třeba fotoaparáty v mobilních telefonech nebo malé sportovní kamery.

Více viz Clona.

(zveřejněno na stránce Pojmy ve fotografii a ve filmu)