image

Kabelហst�l� odkaz / permalink

11.10.2003
Elektrická instalace rádia se příliš neliší od běžného modelu. Jen vzdálenost serv křidélek od přijímače je nezvkyklá.
Zadání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.10.2003

Zásadní je požadavek na vysokou spolehlivost celé instalace. Je to důležité kvůli bezpečnosti. Napájení by mělo být zdvojeno a měla by být co nejvíc eliminována místa, která by mohla být zdrojem prouchy.

Protože celkový počet serv je 9 a jejich proudový odběr už je velký, je třeba kabeláž provést tak, aby tyto proudy neprotékaly přijímačem. není totiž konstruován na přenos tak velkého výkonu.

Manuál serva Hitec HS-475HB (například) se o této situaci zmiňuje a doporučuje přijímač obejít. Jak to ale provést v praxi?

Je třeba přivést napájení z akumulátorů přímo k servům, napájení do přijímače a signální vodiče od serv do přijímače. Sběrnici přijímače, která rozvádí napájení na všechny výstupní konektory, je tedy třeba nahradit nějakou jinou.

Celkové zapojení kabeláže

Rozhodl jsem se pro zapojení s jedním přijímačem, dvěma akumulátory - hlavním a záložním - elektronicky přepínanými bez mechanického vypínače. Napájení serv bude ze zvláštní sběrnice. Konektory budou použity jen u spojů, které musí být rozebiratelné - na kabelech serv v křídle a výstupy z přijímače.

image
Kabeláž serv křídla

Protože je třeba kabely serv od kabeláže v trupu modelu odpojovat, musel jsem si zvolit nějaký vhodný způsob, jak to udělat. Možnosti jsou uvedeny na stránce Kabeláž. Mě nejvíce inspirovalo toto zapojení:

image


imageNapájeníNáhony kormidel a jejich nastaveníimage