image

Modely

Elektronika

image

Konkrétní řešení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.11.2004

Zde jsou popsaná nejčastěji používaná řešení připojení serv.

Řešení kabeláže v trupu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.01.2005

V trupu je většinou soustředěna kompletní instalace rádia, pohon atd.

Upevnění kabelů v trupu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.01.2005

Kabely v trupu lze upevnit různými způsoby. Uvedu zde některé. V praxi se zpravidla tyto způsoby podle potřeby kombinují.

Zastrkání kablíků za molitany stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.01.2005

V modelu běžné velikosti jsou komponenty rádia zabaleny v ochranném obalu (třeba molitanu) a v trupu uloženy natěsno. Kablíky je pak možné zastrkat mezi molitan a trup.

Přilepení kablíků ke stěně trupu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.01.2005

V prostorném trupu je možné kablíky přibodovat pistolí s tavným lepidlem ke stěně trupu.

Nevýhodou je, že kabeláž se stává pevnou součástí modelu. Při demontáži je nutné kabely odtrhnout a očistit od lepidla. Zapatlání od lepidla lze předejít tím, že se kabely před přilepením protáhnou bužírkou.

Uchycení kablíků elektrikářskými pásky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.01.2005

V prostorném trupu je také možné k uchycení kablíků použít elektrikářských pásků. Stačí k tomu vhodně rozmístěné otvory v přepážkách, za které se pásky dají chytit. Také je možné použít samolepící příchytky.

Výhodou je, že kabeláž se dá jednoduše demontovat přestřižením pásků.

Je třeba dát pozor, aby se kabely nemohly někde prodřít přes ostrou hranu.

Anténa přijímače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.01.2005

Anténa se vede co nejdál od ostatních vodičů. Nejběžnější způsob je vyvedení antény na nejbližším vhodném místě ven z trupu a její zavěšení na vrchol směrovky.

Místo vhodné pro vyvedení antény musí splňovat následující podmínky. Při nárazu by neměla být anténa ohrožena třeba křídlem vysmeknutým z jeho uložení. Při hodu modelu by ruka neměla mít možnost zachytit za anténu. Anténa by neměla mít možnost dostat se do točící se vrtule. Anténa by neměla být vyvedena v místě, kde ji hrozí prodření při přistání.

Trupy z uhlíku stíní rádiový signál. Anténa musí být u těchto trupů vyvedena ven!

Anténa vedená ke směrovce stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.01.2005

Článek byl z webu stažen

Prutová anténa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.12.2007

Článek byl z webu stažen

Připojení serv v křídlech stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.10.2003
Pokud jsou serva umístěna v křídle a křídlo je oddělitelné od trupu, je třeba vymyslet způsob rozebiratelného připojení serv k přijímači. Záleží na tom, zda je křídlo dělené nebo nedělené, zda je při létání pravděpodobné oddělení křídla od modelu, jak rychlá montáž a demontáž modelu je požadována atp.

Každé řešení má své výhody a nevýhody. Je třeba individuálně zvážit, co je pro daný model a způsob jeho provozu vhodné.

Kabely od serv až k přijímači stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.10.2003
Tento způsob propojení serv s přijímačem je typický pro motorové modely, které mají jednodílné křídlo, servo křidélek je ve středu křídla a po připevnění křídla k trupu modelu je servo uvnitř trupu. Protože se přijímač nachází v trupu blízko tohoto serva, není problém servo v průběhu montáže připojit. Je jen potřeba mít dostatešně dlouhý kablík.

Problém nastává ve chvíli, když je přijímač umístěn za přepážkou a ještě větší problém je, když je křídlo dělené a křídla se připojují z boku trupu. Potom je třeba protahovat kablík dírami v kořenovém žebru a trupem. Často špatně přístupnými prostory.

Problémem je v tomto případě nejen komplikované protahování kablíku serva, ale také volný kablík v prostoru pohybujících se pák serv a táhel.

Doporučuji vložit do kabelu konektor. Kabel je trupem k příjímači veden definovaným způsobem.

Konektor v trupu u centroplánu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
18.10.2003
Další možností je vyvést kablík serva jen kousek z kořenu křídlka.

V centroplánu uvnitř trupu je protikus konektoru.

image

Při nasouvání křídla na spojky se kablík s konektorem provleče otvorem v trupu v žebru centroplánu s uvnitř trupu se spojí s prodlužovacím kabelem k přijímači.

Ukázka instalace s více servy v křídle

image
Konektor v kořenovém žebru křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
16.10.2003
aaa bbb
Konektor mezi jednodílným křídlem a trupem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.10.2003
Pokud se křídlo připojuje k trupu svrchu nebo zespodu a vzájemná poloha dílů je zajištěna uložením křídla a upevňovacími elementy (šrouby např.) je možné do křídla zalepit konektor a do trupu protikus. Přiděláním křídla k trupu se konektory propojí. Takovéto řešení je použiré např. u modelu Ocelot. Vzájemná poloha musí být zajištěna opravdu dobře, aby nebyl konektor namáhán silami mezi křídlem a trupem.

Viz také Elektrifikace.