GpsTriangl

image

GPS triangl - plachtařská soutěž - trojúhelníkový přelet  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

19.04.2010

S pomocí GPS v modelu a přenosu jejích údajů na zem lze uspořádat soutěž, která se co do provedení letu, stylu závodění a taktice prakticky neliší od létání závodů ve skutečných větroních.

image

Na letišti, kde je možné startovat aerovleky se vytyčí dráha, na které se startuje a přistává. V prostoru se určí trojúhelníková trať, kdy jsou jednotlivé otočné body vzdáleny od pilota 500 m (viz obrázek). Pilot větroně odstartuje v aerovleku a po průletu odletovou páskou mu začne běžet půlhodina. V této půlhodině má za úkol ne trojůhelníkové trati uletět co největší vzdálenost.

Má pomocníka - jakéhosi druhého pilota navigátora. Ten sleduje obrazovku PDA, kde je vidět poloha větroně, a říká pilotovi, jak má letět, aby letěl po trati a aby řádně obletěl otočné body.

Obrazovka PDA poskytuje totožné informace, jako má na stejném přístroji pilot závodník "dospělého" větroně během závodu. Přístroj nejen zobrazuje polohu, ale i výšku stroje a kalkuluje dokluz na letiště.

Kdo uletí za půlhodinu nejdelší vzdálenost, ten vyhrává.

Otočné body jsou jen myšlené. Oblety nemusí nikdo na zemi odmávávat. Vše dělá GPS - stejně jako na závodech skutečných větroňů. Závodit se tedy dá i v členitějším terénu, trasa letu se dá operativně otočit podle směru větru a podobně.

Jedno z kol soutěže se vyhlašuje jako rychlostní. Úkolem je co nejrychleji obletět jeden okruh.

Pravidla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.04.2010

Jaká jsou pravidla této soutěže?

 • Vleká se maximálně do 500 m
 • Let trvá maximálně 30 minut
 • Měření času začíná průletem odletovou páskou.
 • Odletová páska může být protnuta ve výšce maximálně 500 metrů a rychlostí maximálně 120 km/h.
 • Délka odletového okna je (počet pilotů * 2) + 30 minut.
 • Přistání musí být provedeno do 5 minut po průletu cílovou páskou.
 • Pilot má pomocníka - navigátora pilota, se kterým létá během soutěže v páru a v průběhu kola se vystřídají.
 • Model je polomaketou nebo maketou skutečného větroně.
 • Model je v měřítku maximálně 1:3.
 • Odchylka od rozměrů předlohy může být maximálně 10 mm
 • Hmotnost větroně je omezena plošným zatížením 115 g/dm2 (pro menší modely je údaj korigován)
 • a maximální hmotností vypočtenou ze vzorce 11.5*plocha křídla předlohy/((((měřítko2/9)-1)/1.2)+1)/9
 • Musí být použit software Skynavigator Version 3 se softwarovou verzí 1.5.4.1.

Kolo se boduje takto:

 • Za každý dokončený oblet 200 bodů.
 • Při stejném počtu obletů dostane nejrychlejší pilot za poslední kolo 200 bodů, nejpomalejší 100 bodů, ostatní body mezi 100 a 200 podle poměru rychlostí.
 • Za správně provedené přistání 300 bodů.

Podrobné znění pravidel v češtině platné pro rok 2008 pro létání u nás si můžete stáhnout jako PDF soubor: Reglement-RCS-GPS-Standard-V3.32-final-CZ.pdf

Historie létání GPS trojůhelníku stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
09.02.2009

Myšlenka na létání přeletů na trojůhelníkové trati s modely vybavenými GPSkou vzklíčila v hlavě Christophera Mächlera na podzim roku 2002.

Létání kolem dvou otočných bodů tak, jak se létá v kategoriích F3B a F3F, mu nepřipadalo atraktivní. Let po trati kolem třech otočných bodů společně s dalšími závodníky, podobně jako se to létá se skutečnými větroni, mu připadalo zajímavější. Problémy se sledováním vysoko letících větroňů těžko navzájem rozeznatelných a organizační potíže s pořádáním takové soutěže nedovolily rozšíření takového létání.

Až technický pokrok oživil myšlenky na pořádání takovýchto závodů. Na trhu se objevil miniaturní GPS přijímač s datalogerem a k němu už stačilo jen připojit vysílač, pilota vybavit přijímačem a počítačem PDA a SkyNavigator byl na světě. Na jaře v roce 2003 už probíhaly první letové testy. Později byla vyrobena první malá série a závodění mohlo začít.

Začalo se závodit ve Švýcarsku, později v Německu a dnes se tyto soutěže létají i v České republice.

Viz SkyNavigator.

Plachtařská soutěž SkyNavigator Challenge stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.04.2010

V tomto roce přichází organizátoři soutěží s nápade organizovat korespondenční závody - Online Contest. Tedy soutěžení na dálku se zasíláním výsledků – SkyNavigator Challenge. Pravidla se připravují.

Myšlenkou je umožnit:

 • létat podle GPS kdykoliv
 • létat podle GPS s libovolným modelem
 • létat podle GPS sám nebo s místními soupeři
 • létat když je pro to vhodné počasí
 • létat podle GPS bez stresujícího napětí velkých závodů

Závodění by mohlo být uspořádáno ve dvou odlišných kategoriích. Na rovině tak, jak se létá dosud, tedy na trojúhelníkové trati, a na svahu.

Na svahu bude možné vytýčit i menší trojúhelník velikosti 200, 300 a 400 metrů. Na zvolené velikosti nezáleží, protože pro hodnocení je rozhodující celková prolétnutá vzdálenost. Lety započítávané do online závodů lze provádět kdykoliv a libovolně často. Vyhodnocení bude provedeno následovně:

Nejlepší výkon v prolétnuté vzdálenosti předchozího měsíce v obou kategoriích. Započítává se vždy nejdelší let.

Nejlepší výkon v prolétnuté vzdálenosti v aktuálním roce v obou kategoriích. Do hodnocení se přitom nebudou zahrnovat lety provedené v aktuálním měsíci.

Nejdelší vzdálenost ze všech letů každého pilota v obou kategoriích. Jednoduše se sečtou všechny zaznamenané lety každého pilota a vyhodnotí se celková prolétnutá vzdálenost.


imageGpsTriangl, GPS s přenosem na zem, ... - co to je? SkyNavigatorimage