¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Kontrola textů

Klávesové zkratky

Fusion 360 - Klávesové zkratky

V programu Fusion 360 lze používat klávesové zkratky.

Obecně ve Windows používané:

 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)

Obecné:

 • Shift + 1 – čtyři výřezy obrazovky
 • Ctrl + Shift + F – režim plné obrazovky
 • Ctrl + Alt + V – zobrazit/skrýt ViewCube
 • Ctrl + Alt + B – zobrazit/skrýt Browser
 • Ctrl + Alt + A – zobrazit/skrýt panel Activity
 • Ctrl + Alt + C – zobrazit/skrýt textové příkazy
 • Ctrl + Alt + W – zobrazit/skrýt Toolbar
 • Ctrl + Alt + N – zobrazit/skrýt navigační lištu
 • Ctrl + Alt + P – zobrazit/skrýt datový panel
 • Ctrl + Alt + R – reset do výchozího rozvržení

Skeč:

Workspace Model:

 • E – vytažení (Extrude)
 • H – díra (Hole)
 • Q – tlač/táhni (Press/Pull)
 • F – zaoblení (Fillet)
 • M – posun (Move)
 • A – vzhled (Appearace)
 • J – kloub (Joint)
 • L – čára (Line)
 • R – obdélník dvěma body (Two Point Rectangle)
 • C – kružnice (Center Diameter Circle)
 • T – oříznout (Trim)
 • O – rovnoběžka (Offset)
 • I – dělení (Measure)
 • D – kóta náčrtu (Sketch Dimension)
 • Shift + S – skripty a doplňky
 • Shift + J – modelový kloub (As-built Joint)
 • Ctrl + B – přepočíst vše
 • 1 – výběr oknem (Windows Selection)
 • 2 – volný výběr (Freeform Selection)
 • 3 – výběr štětcem (Paint Selection)

Uživatelské prostředí:

 • Alt + tažení – přidání geometrie
 • Ctrl + Alt + tažení – přidání geometrie se zachováním zlomů
 • Shift + šipka nahoru – zvětšení výběru
 • Shift + šipka dolů – zmenšení výběru
 • Alt + P – výběr smyčky
 • Alt + O – výběr zvětšení smyčky
 • Alt + I – výběr zmenšení smyčky
 • Alt + L – výběr prstence
 • Alt + K – výběr zvětšení prstence
 • Alt + J – výběr zmenšení prstence
 • Alt + M – výběr rozsahu
 • Alt + N – inverzní výběr
 • Alt + A – výběrový filtr Vrchol
 • Alt + S – výběrový filtr Hrana
 • Alt + D – výběrový filtr Plocha
 • Alt + G – výběrový filtr Těleso
 • Alt + šipka vlevo – předchozí U
 • Alt + šipka vpravo – další U
 • Alt + šipka dolů – předchozí V
 • Alt + šipka nahoru – další V
 • Alt + Q – transformační režim Multi
 • Alt + W – transformační režim Translace
 • Alt + E – transformační režim Rotace
 • Alt + R – transformační režim Měřítko
 • Alt + Z – souřadnicový prostor Globální
 • Alt + X – souřadnicový prostor Pohled
 • Alt + C – souřadnicový prostor Lokální
 • Ctrl + 1 – režim kvádrů
 • Ctrl + 2 – režim řídicích rámců
 • Ctrl + 3 – režim hladký
 • poklepání na hranu – výběr prstence hran vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí – výběr prstence ploch

Prostředí CAM:

 • Ctrl + A – všechny obráběcí nástroje
 • Ctrl + I – import knihovny nástrojů
 • Ctrl + E – export knihovny nástrojů
 • Ctrl + D – duplikát nástroje
 • Ctrl + R – přečíslování nástrojů (Renumber)
 • Ctrl + G – generování drah nástroje
 • Alt + Enter – editace nástroje
 • C++

  Fusion 360 - Skripty, makra, programování, API

  Napsat první program pro řízení Fusion 360 v C++, když drtivá většina zveřejněných příkladů je v Pythonu a když s C++ teprve začínáte a zápasíte se syntaxí jazyka, není úplně jednoduché.

  image

  Využil jsem nemoci a zkusil jsem v posteli přepsat tento jednoduchý příklad v Pythonu:

  
  import adsk.core, adsk.fusion, adsk.cam, traceback
  def run(context):
   ui = None
   try:
    app = adsk.core.Application.get()
    ui = app.userInterface
    design = app.activeProduct
    rootComp = design.rootComponent
    sketches = rootComp.sketches
    xyPlane = rootComp.xYConstructionPlane
    sketch = sketches.add(xyPlane)
    lines = sketch.sketchCurves.sketchLines
    point0 = adsk.core.Point3D.create(0, 0, 0)
    point1 = adsk.core.Point3D.create(0, 1, 0)
    point2 = adsk.core.Point3D.create(1, 1, 0)
    point3 = adsk.core.Point3D.create(1, 0, 0)
    lines.addByTwoPoints(point0, point1)
    lines.addByTwoPoints(point1, point2)
    lines.addByTwoPoints(point2, point3)
    lines.addByTwoPoints(point3, point0)
    profile = sketch.profiles.item(0)
    extrudes = rootComp.features.extrudeFeatures
    ext_input = extrudes.createInput(profile, adsk.fusion.FeatureOperations.NewBodyFeatureOperation)
    distance = adsk.core.ValueInput.createByReal(1)
    ext_input.setDistanceExtent(False, distance)
    ext_input.isSolid = True
    extrudes.add(ext_input)
   except:
    if ui:
     ui.messageBox('Failed:
  {}'.format(traceback.format_exc()))
  
  

  Program vykreslí krychli tak, jak je vidět na obrázku výše.

  A takto to vypadá v mém podání v C++:

  
  #include 
  #include 
  #include 
  
  using namespace adsk::core;
  using namespace adsk::fusion;
  using namespace adsk::cam;
  
  Ptr app;
  Ptr ui;
  
  extern "C" XI_EXPORT bool run(const char* context)
  {
   app = Application::get();
   if (!app)
    return false;
   
   ui = app->userInterface();
   if (!ui)
    return false;
   try
   {
    Ptr design = app->activeProduct();
    Ptr rootComp = design->rootComponent();
    Ptr	sketches = rootComp->sketches();
    Ptr xyPlane = rootComp->xYConstructionPlane();
    Ptr sketch = sketches->add(xyPlane);
    Ptr lines = sketch->sketchCurves()->sketchLines();
    Ptr point0 = Point3D::create(0, 0, 0);
    Ptr point1 = Point3D::create(0, 1, 0);
    Ptr point2 = Point3D::create(1, 1, 0);
    Ptr point3 = Point3D::create(1, 0, 0);
    lines->addByTwoPoints(point0, point1);
    lines->addByTwoPoints(point1, point2);
    lines->addByTwoPoints(point2, point3);
    lines->addByTwoPoints(point3, point0);
    Ptr profile = sketch->profiles()->item(0);
    Ptr extrudes = rootComp->features()->extrudeFeatures();
    Ptr ext_input = extrudes->createInput(profile, FeatureOperations::NewBodyFeatureOperation);
    Ptr distance = ValueInput::createByReal(1);
    ext_input->setDistanceExtent(false, distance);
    bool vysl = ext_input->isSolid(true);
    extrudes->add(ext_input);
   }
   catch (std::bad_exception& e)
   {
    if (ui)
    	ui->messageBox("Chyba :");
   }
   return true;
  }
  
  #ifdef XI_WIN
  
  #include 
  
  BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hmodule, DWORD reason, LPVOID reserved)
  {
   switch (reason)
   {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
    break;
   }
   return TRUE;
  }
  
  #endif // XI_WIN
  
  

  Zálet DFS Rhonsperber

  Podzimní Raná 2019 / Raná autumn 2019 - Videa z Rané

  Tomáš Váňa zalétl na Rané "miniaturního" DFS Rhonsperber. Gratulace!

  Celodřevěná konstrukce, měřítko 1 : 6.4, rozpětí 2.400 mm, délka 950 mm, hmotnost 1.350 g. Potah barveným Vliesem. Profil křídla HQ.

  Skripty, makra, programování, API

  Fusion 360 - Skripty, makra, programování, API

  Program Fusion 360 podporuje tvorbu skriptů. Lze tak popsat a zautomatizovat opakované úkony. Skripty si můžete sami vytvořit, neba zdarma či za úplatu stáhnout z internetu.

  Fusion poskytuje rozhraní API podporující tyto jazyky:

  • C++
  • Python
  • JavaScript

  Autodesk poskytuje kopletní popis objektového modelu rozhraní:

  image

  Vyzkoušel jsem si jednoduchý příklad v C++, jako prostředí jsem využil Visual Studio od Microsoftu. Kompilací vznikne dll modul, který lze zavolat z Fusionu. Je to jednoduché. Úplně se nabízí naprogramovat si některé konstrukční postupy jak to nabízí specializované modelářské CAD programy. image

  Nejrychlejší je program napsaný v C++, program v JavaScriptu nejpomalejší. Python je asi nejpoužívanější asi i díky tomu, že pokud si stáhnete skript v Pythonu, získáte skript ve zdrojové podobě, můžete tedy skript studovat a upravovat.

  Zálet Bowluse

  Podzimní Raná 2019 / Raná autumn 2019 - Videa z Rané

  Pepík Trnka na Rané úspěšně zalétnul obřího Bowluse. Gratulace!

  Přehled modelářských akcí

  Modelářské akce

  Naplánujte si svůj volný čas podle kalendáře modelářských akcí a akcí souvisejících s letectvím:

  Error at INSERT INTO tmp table:chyba mysql: Va-Bše syntaxe je nějaká divná bl-Bízko '?,"letiště Duxford","","","","","","")' na řádku 1


  říjen

  October

  model-hobby-spiel Lipsko

  termin02.10.2020
  pořadatelwww.spielwarenmesse.de
  místoNěmecko, Lipsko
  od - do02.10.2020 - 04.10.2020
  popisVýstava modelářského zboží.


  Podzimní Raná

  termin11.10.2019
  pořadatel
  místoletiště Aeroklubu Raná, Raná
  od - do11.10.2019 - 13.10.2019
  popis Setkání pilotů maket a polomaket větroňů na Rané. Akce pro makety a polomakety větroňů bez omezení velikosti, která se koná na podzim na Rané. Přátelské setkání s létáním aerovleků a s létáním na svahu.
  Scale glider meeting - flying on slope, tug towing at Rana hill - Mekka of Czechoslovak glider flying.
  Více vizPodzimní Raná


  Model Hobby

  termin17.10.2019
  pořadateling. Jalovec
  místovýstaviště v Praze-Letňanech
  od - do17.10.2019 - 20.10.2019
  popis Výstava modelářského zboží.
  Více vizVýstava Model Hobby v Praze Letňanech



  listopad

  November

  Faszination Modellbau Friedrichshafen

  termin01.11.2019
  pořadatelFaszination Modellbau
  místoFriedrichshafen, Německo
  od - do01.11.2019 - 03.11.2019
  popis www.mff-metzingen.de - fotogalerie


  Minulé akce

  Zde jsou uvedeny akce, které již proběhly. Z tohoto seznamu se dá odhadnout, kdy se akce asi bude konat v příštím roce.


  leden

  January

  Jeti Training days

  termin29.01.2016
  pořadatel
  místoBlanický Mlýn u Prachatic, Ubytování na farmě
  od - do29.01.2016 - 31.01.2016
  popis Školení pro majitele nebo budoucí majitele výrobků firmy Jeti.

  Program:
  pátek - příjezd
  sobota - školení, kontrola výrobků - upgrade
  neděle - po obědě odjezd

  Info a objednávky ubytování na e-mailu rudolf.helmer@seznam.cz nejpozději do 23.1.
  Školit budou lide z fy JETI model.

  Více viz Jeti Training days



  Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg

  termin30.01.2019
  pořadatelwww.spielwarenmesse.de
  místoNěmecko, Nürnberg
  od - do30.01.2019 - 03.02.2019
  popisVýstava hraček a modelářského zboží.
  Více vizVýstava Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg



  březen

  March

  Faszination Modelltech Sinsheim

  termin20.03.2015
  pořadatelFaszination Modelltech
  místoSinsheim, Německo
  od - do20.03.2015 - 22.03.2015
  popis Výstava modelářských výtvorů. Sinsheim 2009, Sinsheim 2008 Původně Faszination Modellbau Sinsheim (Modellbau Karlsruhe)



  duben

  April

  Intermodellbau Dortmund

  termin04.04.2019
  pořadatelhttp://westfalenhallen.de
  místoDortmund, Německo
  od - do04.04.2019 - 07.04.2019
  popis Výstava modelářských výtvorů.


  The Toledo Show

  termin05.04.2019
  pořadateltoledoshow.com
  místoThe SeaGate Centre, Toledo, Ohio, USA
  od - do05.04.2019 - 07.04.2019
  popisModelářská výstava.
  Toledo 2015
   


  Českolipské aerovleky

  termin21.04.2017
  pořadatelRCMK Česká Lípa, Roger Svatoň
  místoletiště Ramš .
  od - do21.04.2017 - 23.04.2017
  popisČeskolipské aerovleky


  Letecké muzeum Kbely - zahájení sezóny

  termin30.04.2016
  pořadatelLetecké muzeum Kbely
  místoPraha, Kbely
  od - do30.04.2016 - 31.10.2016
  Více vizLetecké muzeum Kbely



  květen

  May

  Polétání s jety

  termin13.05.2017
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché, Pavel Štern
  místoModelpark Suché
  od - do13.05.2017 - 13.05.2017
  popis Letání s modely poháněnými spalovacími turbínami. Viz Jarní polétání s jety - Modelpark Suché.


  Ústecko Orlické lítání

  termin19.05.2017
  pořadatelPetr Diblík, info@dsmodel.cz, 737 742 563
  místoLetiště Ústí nad Orlicí
  od - do19.05.2017 - 21.05.2017
  popis Přátelské setkání a polétání. Více viz Ústecko Orlické lítání


  Großseglertreffen Pocking

  termin21.05.2016
  pořadatelIFM Pocking
  místoletiště IFM Pocking
  od - do21.05.2016 - 21.05.2016
  popis Přátelské setkání pilotů a stavitelů obřích maket větroňů.


  Parní Vyžlovka

  termin23.05.2015
  pořadatel
  místo
  od - do23.05.2015 - 23.05.2015
  popis Jarní akce českých parníkářů. Modely lodí s parními stroji.



  červen

  June

  Mega Cup

  termin03.06.2017
  pořadatelRC model klub Brno a Mega motor
  místoCzech Heaven
  od - do03.06.2017 - 03.06.2017
  popis Letecký den modelů poháněných elektromotory. Více viz Mega Cup.


  Letecký den v Modelparku Suché

  termin03.06.2017
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché
  místoModelpark Suché
  od - do03.06.2017 - 03.06.2017
  popis Více viz Letecký den v Modelparku Suché


  Podblanické aerovleky

  termin03.06.2017
  pořadatelLMK Vlašim
  místoModelářské letiště Vlašim
  od - do03.06.2017 - 03.06.2017
  popis Setkání pilotů maket a polomaket větroňů. Akce pro makety a polomakety větroňů bez omezení velikosti. Více viz Podblanické aerovleky.


  Copter Day

  termin10.06.2017
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché
  místoModelpark Suché
  od - do10.06.2017 - 10.06.2017
  popis


  Amperfest

  termin16.06.2017
  pořadatelmodelářské letiště Nesvačily, Vladimír Hadač
  místomodelářské letiště Nesvačily
  od - do16.06.2017 - 18.06.2017
  popis Amperfest 2006
  aviarium.wordpress.com - Amperfestový videojournal - reportáž z Amperfestu se zajímavými úvahami, fotografie, videa
  tomasrc.cz - Jeti Model Amperfest 2009 - reportáž, fotografie, videa


  Elektromaketářská

  termin17.06.2017
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché
  místoModelpark Suché
  od - do17.06.2017 - 17.06.2017
  popis


  Svahové lietanie na Krížnej

  termin22.06.2018
  pořadatelLaco Vašek
  místo
  od - do22.06.2018 - 24.06.2018
  popisSetkání na svahu. Viz Svahové lietanie na Krížnej.


  La Ferté

  termin24.06.2011
  pořadatel
  místoletiště Aérodrome de Cerny La Ferté Alais, Francie
  od - do24.06.2011 - 26.06.2011
  popis international-model-circus - domovská stránka akce
  fotoreportáž z roku 2004.


  Festival raket

  termin24.06.2017
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché, Karel Jeřábek
  místoModelpark Suché
  od - do24.06.2017 - 24.06.2017
  popis Létání s velkými maketami raket - starty velkých raket z rampy, oddělení stupňů rakety, přistání na padácích. Oficiální začátek ve 13:00.

  2015
  Festival velkých raket v Modelparku Suché 2015
  2014
  Festival raket

  2007
  Obří modely raket



  Annaberg Buchholz

  termin26.06.2015
  pořadatelFliegerklub Annaberg
  místo Modelářské letiště klubu Annaberg - Bucholz
  od - do26.06.2015 - 28.06.2015
  popis
  Více vizGroßseglertreffen in Annaberg-Buchholz



  červenec

  July

  Holešovské aerovleky

  termin02.07.2016
  pořadatelLetecký modelářský klub Čmelák Holešov, Jirka Chvátal
  místoletiště Letecký modelářský klub Čmelák Holešov
  od - do02.07.2016 - 04.07.2016
  popis Setkání příznivců aerovleků.

  picasaweb.google.com/Tomek Cyrulik - fotky Tomka Cyrulika
  picasaweb.google.com/Petr Diblík - fotky Petra Diblíka



  Duxford Anglie - Flying Legends Air Show

  termin10.07.2010
  pořadatelImperial War Museum Duxford
  místoletiště Duxford
  od - do10.07.2010 - 11.07.2010


  Letecký den v Babicích

  termin14.07.2017
  pořadatelLMK Babice
  místoLetiště Babice,
  od - do14.07.2017 - 16.07.2017
  popisPřátelské polétání, v sobotu a neděli letecký den klubu s létáním pro diváky. Také létání aerovleků. Stanování na letišti nebo v autokempu Podroužek nebo ubytování v hotelu v Netolicích. Pivo.

  2010:
  picasaweb.google.cz/RadekHelmer - fotografie
  lmk-babice.rajce.idnes.cz - fotografie
  lmk-babice.rajce.idnes.cz - fotografie

  2009:
  Babice 2009 - povídání zde
  www.modelklubzdice.wz.cz - fotografie

  2008:
  Babice 2008 - povídání zde
  hvp-modell/Babice 2008 - fotografie

  Více vizLeteckomodelářská show Babice


  Soutěž GPS Triangl - Český pohár Jeseník

  termin16.07.2010
  pořadatelRadim Horký,
  místo letiště Aeroklub Jeseník
  od - do16.07.2010 - 17.07.2010


  Rétroplane

  termin21.07.2017
  pořadatelVincent Besançon , RETROPLANE.net
  místoFrancie, Normandie
  od - do21.07.2017 - 24.07.2017
  popis Setkání stavitelů maket historických větroňů.


  Segelflugmesse Schwabmünchen

  termin21.07.2017
  pořadatelairshow-events.com
  místoletiště Sportflugplatz Schwabmünchen
  od - do21.07.2017 - 23.07.2017
  popis Výstava prodejců modelů větroňů, maket větroňů, vlečných, pohonů a dalšího příslušenství spojená s předváděním výrobků za letu.

  Více viz Segelflugmesse Schwabmünchen



  Aerovleky Viby

  termin22.07.2016
  pořadatelModel glider klub
  místoModelářské letiště Vinařice - Bykoš
  od - do22.07.2016 - 23.07.2016
  popis Setkání pilotů a stavitelů polomaket a maket větroňů. Létání aerovleků a v případě přiznivého větru i na svahu. Viz Viby.


  Přátelské polétání s aerovleky Litomyšl

  termin22.07.2016
  pořadatel
  místo
  od - do22.07.2016 - 23.07.2016


  Setkání kluzáků v Litomyšli

  termin30.07.2010
  pořadatelSpolek leteckých modelářů Litomyšl
  místo
  od - do30.07.2010 - 01.08.2010
  popis Aerovleky. Zváni jsou všichni srdeční modeláři. Stanování na letišti nebo v autokempu. Předběžné přihlášky na tel 776 620 064 či mailem na setkani@lit.cz



  srpen

  August

  Čmelák model show

  termin13.08.2011
  pořadatelLetecký modelářský klub Čmelák Holešov
  místo modelářské letiště klubu
  od - do13.08.2011 - 14.08.2011
  popisVíce na stránkách klubu.


  GPS triangl - Český pohár Hronov

  termin20.08.2010
  pořadatelModeláři Hronov
  místo letiště Aeroklub Hronov Velké Poříčí
  od - do20.08.2010 - 21.08.2010


  Grossmodell-Flugtage Lehrte

  termin20.08.2011
  pořadatelMBC Lehrte
  místoletiště klubu MBC Lehrte
  od - do20.08.2011 - 21.08.2011
  popis Letecký den s obřími modely.
  2006:
  mbc-lehrte.de/2006
  2009:
  h-city.de - fotografie
  modellflug-XXL - fotografie
  foto.cz/SVHN - fotografie
  www.mbc-lehrte.de(1), www.mbc-lehrte.de(2) - fotografie
  www.tomasrc.cz - reportáž
  valachmotors.cz - fotografie
  fofo.cz - fotografie


  Retroklání

  termin21.08.2015
  pořadatelLMK Bolatice (Erik Herudek, HEXEmodel)
  místoLMK Olomouc
  od - do21.08.2015 - 23.08.2015
  popis Soutěžní setkání stavitelů maket historických větroňů. Více viz Retroklání.


  Retroklání - Dějství druhé

  termin22.08.2014
  pořadatelLMK Bolatice (Erik Herudek, HEXEmodel)
  místoLetiště LMK Bolatice
  od - do22.08.2014 - 24.08.2014
  popis Soutěžní setkání stavitelů maket historických větroňů. Více viz Retroklání.


  Setkání příznivců velkých modelů raket

  termin22.08.2009
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché, Karel Jeřábek
  místoModelpark Suché
  od - do22.08.2009 - 22.08.2009
  popis Létání s velkými maketami raket - starty velkých raket z rampy, oddělení stupňů rakety, přistání na padácích. Oficiální začátek ve 13:00.

  2007
  Obří modely raket



  JETI Model Meeting

  termin24.08.2019
  pořadatelJETI model
  místoCzech Heaven
  od - do24.08.2019 - 24.08.2019
  popis Viz Jeti model meeting


  Retroklání

  termin25.08.2017
  pořadatelLMK Bolatice (Erik Herudek, HEXEmodel)
  místoLetiště LMK Bolatice
  od - do25.08.2017 - 27.08.2017
  popis Soutěžní setkání stavitelů maket historických větroňů. Více viz Retroklání.



  září

  September

  Mistrovství ČR elektrovětroňů RCEN

  termin01.09.2012
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché
  místoModelpark Suché
  od - do01.09.2012 - 01.09.2012


  Duxford Anglie - The Battle of Britain Air Show

  termin04.09.2010
  pořadatelImperial War Museum Duxford
  místoletiště Duxford
  od - do04.09.2010 - 05.09.2010


  Modelshow Praha 2015 -> Lipenecký obr

  termin05.09.2015
  pořadatelMarcel Hladík
  místoletiště MK Lipence
  od - do05.09.2015 - 06.09.2015
  popisVelký letecký den, pokračování Lipeneckého Obra.


  Lipenecký obr

  termin08.09.2012
  pořadatelMK Lipence
  místomodelářské letiště MK Lipence
  od - do08.09.2012 - 09.09.2012
  popis Velký modelářský letecký den. Začátek v 10 hodin, hlavní program začíná ve 12 hodin. Programem bude provázet Miloš Petrbok a Štěpán „Krtek“ Škorpil. Více www.lipeneckyobr.cz
  2011:
  tomasrc.cz - reportáž Tomáše Marka
  Lipenecký Obr 3.-4.9. 2011 - reportáž Davida Charváta
  Lipenecký Obr 3.-4.9. 2011 - fotogalerie Davida Charváta
  picasaweb - fotogalerie Tomáše Marka
  www.modelklubzdice.wz.cz - fotografie
  styx.physter.com - fotografie
  vevzduchu.blogspot.com - malá reportáž
  vevzduchu.blogspot.com - fotografie

  2010:
  www.tomasrc.cz - reportáž, fotogalerie, video od Tomáše Marka
  falconflypc.wz.cz - zpráva a fotografie, David Charvát
  www.modelklubzdice.wz.cz - fotografie
  Picasa/jarda.chroust - fotografie
  rajce.idnes.cz/filajan - fotografie

  2009:
  Lipenecký obr 2009 - reportáž
  Záběry z Lipeneckého Obra 2009 - filmová reportáž
  Lipenecký Obr 2009 - fotogalerie
  www.tomasrc.cz - online reportáž
  www.modelklubzdice.wz.cz - fotografie
  Picasa/Dr.Jouda - fotografie
  Fotogalerie RC ér - fotografie
  www.tomasrc.cz - reportáž, fotogalerie, video
  Výzkumný ústav valašského letectva - reportáž, fotografie
  www.modelgliderklub.xf.cz/lipobr - reportáž
  Picasa/jarda.chroust - fotografie

  2008:
  www.tomasrc.cz - online reportáž
  www.tomasrc.cz - reportáž + fotografie, video
  www.modelklubzdice.wz.cz - fotografie
  rc.nareks.cz - fotografie
  modelshow.cz - fotografie
  rajce.idnes.cz/leguan - fotografie
  mklipence.wz.cz - fotografie
  Více vizLipenecký obr


  Retroklání - Dějství třetí

  termin14.09.2013
  pořadatelRC model klub Rokycany
  místo modelářské letiště RCMK Rokycany, travnatá a asfaltová plocha
  od - do14.09.2013 - 16.09.2013
  popis Soutěžní setkání stavitelů maket historických větroňů. Více viz Retroklání.


  Aerovleky Holešov

  termin15.09.2012
  pořadatelLetecký modelářský klub Čmelák Holešov, Jirka Chvátal
  místoletiště Letecký modelářský klub Čmelák Holešov
  od - do15.09.2012 - 16.09.2012
  popis Setkání příznivců aerovleků.




  Nesvačilské podívání

  termin15.09.2018
  pořadatelVladimír Hadač
  místomodelářské letiště Nesvačily - letiště Benešov
  od - do15.09.2018 - 15.09.2018
  popisLetecký den.
  Více vizNesvačilské podívání


  Setkání maket historických větroňů v Rokycanech

  termin17.09.2016
  pořadatelRC model klub Rokycany, Petr Bortel, maxmodel@seznam.cz
  místomodelářské letiště LMK Rokycany, travnatá a asfaltová plocha .
  od - do17.09.2016 - 17.09.2016
  popisSetkání majitelů maket a polomaket historických větroňů na letišti v Rokycanech od 9 hodin.


  Mistrovství ČR v kategorii F3F

  termin26.09.2009
  pořadatel
  místoRaná
  od - do26.09.2009 - 28.09.2009


  Polétání s jety

  termin30.09.2017
  pořadatelModelářský klub Severka Modelpark Suché, Pavel Štern
  místoModelpark Suché
  od - do30.09.2017 - 30.09.2017
  popis Viz Podzimní polétání s jety - Modelpark Suché.



  říjen

  October

  Podzimní Raná

  termin11.10.2019
  pořadatel
  místoletiště Aeroklubu Raná, Raná
  od - do11.10.2019 - 13.10.2019
  popis Setkání pilotů maket a polomaket větroňů na Rané. Akce pro makety a polomakety větroňů bez omezení velikosti, která se koná na podzim na Rané. Přátelské setkání s létáním aerovleků a s létáním na svahu.
  Scale glider meeting - flying on slope, tug towing at Rana hill - Mekka of Czechoslovak glider flying.
  Více vizPodzimní Raná


  Model Hobby

  termin17.10.2019
  pořadateling. Jalovec
  místovýstaviště v Praze-Letňanech
  od - do17.10.2019 - 20.10.2019
  popis Výstava modelářského zboží.
  Více vizVýstava Model Hobby v Praze Letňanech


  Letecké muzeum Kbely - ukončení sezóny

  termin31.10.2009
  pořadatelLetecké muzeum Kbely
  místoPraha, Kbely
  od - do31.10.2009 - 30.04.2010


  Výrobci stavebnic leteckých modelů v rozsypu

  Modely letadel - Stavebnice modelů letadel v rozsypu

  naposledy přidané/změněné
  cad2cnc.ch    jyrry    VEKA model   

  Výrobce stavebnic maket větroňů v rozsypu. Frank Albrecht. image německy
  Dan Bartušek a Jindřich Král, výrobce modelů letadel v rozsypu. image česky
  Výrobce maket větroňů v rozsypu. image anglicky
  Výrobce modelů letadel v rozsypu - historických větroňů. Petr Bortel, Rokycany. image česky
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. Švýcarsko. image německy
  Výrobce modelů v rozsypu, řezání laserem. Historické modely. Květoslav Štorek, Litomyšl. image česky
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. image německyimage anglicky
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. image anglicky
  Prodejce. Výrobce modelů v rozsypu. (dřive Flair Products http://www.flairproducts.co.uk/)
  Výrobce modelů letadel v rozsypu. Martin Hubený. image česky
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. image anglicky
  Petr Doubrava, výrobce modelů letadel. image česky
  Výrobce modelů v rozsypu. USA. Výrobce simulátoru Real Flight. Prodejce v ČR PanAir.
  Výrobce stavebnic v rozsypu, velkých maket větroňů. Erik Herudek, Bolatice. image česky image anglicky
  Výrobce imatrikulačních značek ze samolepících fólií pro modeláře. Výroba polotovarů na CNC laseru. Hlinsko. (bylo hiesbok.com)
  Výrobce modelů v rozsypu. Jindřich Král, Kojetice na Mělnicku. image česky
  Osobní stránka Jiřího Šmída, Rakovník. Rozsypy Admirál II, Lion. image česky
  Výrobce modelů. Výrobce stavebni v rozsypu.
  Výrobce modelů letadel v rozsypu Břetislav Hala, Vizovice. Řezání laserem. image česky
  Dovozce výrobků firmy Aeronaut. image česky
  Výrobce stavebnic velkých maket - CNC, rozsyp.
  Výrobce stavebnic leteckých modelů v rozsypu Wolfgang Liening, Německo. image německy
  Výrobce modelů v rozsypu Petr Žák, Úvaly. image česky Bylo http://www.modelservis.websnadno.cz
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. image anglicky image francouzsky
  Výrobce stavebnic velkých maket větroňů v rozsypu. Polsko. (image polsky)
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. Itálie. image anglicky
  Výrobce stavebnic modelů v rozsypu. image anglicky
  Výrobce modelů. Makety větroňů. Stavebnice dodávané v rozsypu v mšřítku až 1:2. Rakousko
  Osobní stránka Pavola Vojteka. Výrobce stavebnic v rozsypu. image po slovensky
  Prodejce motorů Zenoah / ZG. Výrobce modelů v rozsypu. Zastoupení u nás Elektro Čech image anglicky image německy
  Výrobce modelů v rozsypu. USA. Prodejce v ČR PanAir.
  Český výrobce stavebnic !upoutaných! modelů a RC modelů, laminátových trupů, rozsypů Peter Kapuscinský. Trupy pro makety větroňů. image česky Bylo http://www.sweb.cz/vekamodel/
  Výrobce maket větroňů v rozsypu. image německy image anglicky image francouzsky

  Protože někdy se těžko určuje, kdo je výrobce, kdo je výrobce a zároveň prodejce koncovým zákazníkům a kdo je jen prodejce, zkuste štěstí také zde: Přehled prodejců stavebnic leteckých modelů v rozsypu

  Instalace serv do laminátového křídla

  Dílna - Videa s modelářskými dílenskými postupy

  Instalace serv do laminátového křídla nalepením rámečku na vnitřní povrch křídla.

  Flight Simulator 2020

  Létání na leteckých simulátorech - Letecký simulátor Microsoft Flight Simulator

  Když koukám na krajiny a města, které se v ukázkách postupu vývoje nového Flight Simulatoru prezentují, a když čtu slogan, že mohu letět kamkoli na světě, vrtá mi hlavou, kde se model krajiny a měst celého světa vezme.

  image

  Dočetl jsem se, že datovým základem jsou mapy Bing. Zkusil jsem si tedy nainstalovat mapový software Bing, kouknul jsem na New York a pak na Prahu. New York vidím včetně 3D modelů budov, v Praze vidím místo chrámu Sv. Víta jen placatou fotku nataženou na terén.

  image

  Podobně to je třeba v Moskvě s Rudým náměstím.

  image

  Takže to s tou možností létat kamkoli na světě a očekávat stejný prostorový zážitek jako třeba v New Yorku vidím trochu skepticky. image

  Flight Simulator 2020

  Létání na leteckých simulátorech - Letecký simulátor Microsoft Flight Simulator

  Ukázky z vývoje Microsoft Flight Simulatoru 2020 budí nadšení i zvědavé otázky. Jak to bude fungovat? Jak to bude placené? Jaký počítač budu potřebovat?

  Mapy na Internetu - online mapy

  Mapy - Mapy na Internetu

  Na internetu lze nalézt mnoho map.

  Mapy lze použít pro:

  • běžné hledání a prohlížení map
  • plánování cest
  • prezentaci mapy ve vlastním webu

  Jaké užitečné mapy jsou na internetu k dispozici?

  Mapa s možností záznamu cyklistických tras na území celého světa. image česky Více viz Bikemap
  Mapy celého světa.
  Turistická a cyklistická mapa České republiky. image česky Do mapy lze importovat záznam prošlé trasy z navigace ve formátu GPX. Výhodou je zobrazení vrstevnic.
  Mapy celého světa. Více viz Google Maps. Lze importovat zaznamenané trasy ve formátu KML, CSV, XLSX.
  Mapa Evropy.
  Staré mapy Čech a Moravy. image česky
  Mapa ČR.
  Mapy ČR včetně ortofotomapy ČR. Regionální členění: kraje image česky Více viz Centrum pro regionální rozvoj ČR
  Mapa ČR. Mapovým podkladem může být vrstva složená z leteckých snímků, turistická mapa, cyklomapa. Více viz mapy.cz (Seznam).
  Mapy pro jízdu na horském kole a pro pěší turistiku. image česky
  Vojenské mapy České republiky, Geologická mapa ČR, Hustota zalidnění, Koupací vody, Vektorová mapa pozemních komunikací, Železniční stanice a zastávky, Hlukové mapy, Územně správní členění ČR, Integrovaný registr znečišťování, Katastrální mapy, ...
  Mapa Prahy pro jízdu na kole. image česky
  Aplikace umožňující překrývání map z různých zdrojů.
  Mapa Čech s možností zobrazovat záznamy tras.
  Turistické mapy Slovenské republiky. Mapa s vrstevnicemi, odkazy na horské chaty a fotografie míst. Možnost odečítat zeměpisné souřadnice. image po slovensky
  Mapa s možností vkládání záznamů cet ve formátu GPX na území České republiky. image česky
  Mapa Evropy.

  Saab 39 Gripen SwAF

  Letecké akce - RIAT

  Pořiďte si akrobata!

  Modely letadel - Co je tu nového o leteckém modelářství

  Dneska, když jsem byl létat s Jakem, vzpomínal jsem cestou domů, jak ho mám vlastně dlouho. Pět let už s ním válčím! V létě i v zimě.

  image

  Však je to na něm vidět, nejednu čenichovku už má za sebou. image

  image

  Těch pět let, co s ním létám a snažím se zdokonalovat v řízení modelů, mám taky díky Youtube možnost sledovat "vzdálené" kamarády modeláře, mohu díky tomu, že si sami natáčí své létání, vidět, jak se svými modely létají, mohu vidět i jejich pokrok v průběhu těch pěti let. A u některých ten pokrok moc vidět není. Přistání je náhodná věc někde v okruhu sta metrů, uspořádaný let modelu v jedné výšce stálou rychlostí vidět není, často je evidentní, že pilot nemá letadlo ani vytrimované. Často létají s roztodivnými letadly vlastní konstrukce.

  Přemýšlím, proč tomu tak je, srovnávám to s lidmi, kteří začnou létat jedno léto a další sezonu už je radost na ně koukat. Jsou schopni letět rovně, pracují s plynem, přistanou na místě, kde si usmyslí a ještě je radost koukat na let jejich modelu. Vychází mi z toho, že to jsou vlci samotáři, kteří nejdou mezi ostatní modeláře, neví vlastně, jak by model měl a mohl letět, nemají to nakoukané. A na Youtube to vykoukat nejde.

  A podobně to je s konstruováním modelů. Fandím každému, kdo se vlastníma rukama a hlavně hlavou pustí do konstrukce letadla, ale sledovat některé výtvory je smutné. Opět z toho čiší samotářství, absence zkušenosti získané pozorováním konstrukce někoho jiného, pozorování provozování takové konstrukce. A zase! Na internetu se to vykoukat nedá. Vidět model u kamaráda, moci si na něj sáhnout, moci si prohlédnout jeho konstrukci a provedení, to je úplně jiná záležitost než koukat na obrázky.

  Letectví a modelářství má stoletou historii a ta historie je velmi bohatá. Historie letectví i modelářství. Tisíce lidí vymýšlí, zkouší, vytváří pokrok. Čerpají ze zkušeností těch před nimi. Naučit se pilotovat model, naučit se zkonstruovat model, naučit se ho postavit, to se vše najednou dělá těžko. Je dobré si to rozdělit. Není dobrá cesta být najednou a na jednom modelu konstruktérem, učit se být řemeslníkem, který model postaví, učit se na zkušebního pilota.

  Je dobré učit se pilotovat s modelem, který létá nějak standardně a který je letovými vlastnostnmi přiměřený mým momentálním pilotním schopnostem. S modelem, na kterém se naučím pilotním návykům, na kterém se naučím jeho provozování. Naučím se letadlo zalétnout, vytrimovat, hodnotit podmínky pro létání, poznávat počasí atd. atd. Takovým modelem je dobře vybraný model ze stavebnice. A je dobré nebýt u toho létání sám, ale létat s jinými, abych mohl odkoukat, jak může takový let vypadat. Pořízením dobře létajícího modelu využívám zkušeností jeho konstruktéra, pozorováním a létáním s jinými využívám jejich zkušeností.

  Nezávisle na učení se pilotovat model, může běžet snaha o vlastní konstrukci modelu. A zase v tom je schopnost poučit se z konstrukcí jiných. Zkoumáním modelů kamarádů, zkoumáním plánků, vyptáváním se na provoz modelů. Protože úspěšnost konstrukce je nejen o tom, že to nakonec letí, ale taky že se při prvním přistání nevylomí podvozek, nebo že při tvrdším setkání s matičkou zemí neupadne letadlu ocas.

  A stavba modelu je další věc, kde se dá s výhodou využít zkušeností předchozích generací. Ty zkušenosti se dají taky nabrat stavbou modelů ze stavebnic nebo stavbou podle plánků od jiných konstruktérů, je dobré vyzkoušet si různé materiály a technologie stavby.

  Ale to jsem trochu odbočil, zpátky k Jaku. image Jak je model určený k létání akrobacie, má metr rozpětí, letová hmotnost je plus mínus 450 gramů a je z EPP. To je velikost tak akorát, velikost dostatečná, která umožní létání po ránu a navečer, kdy je slabý vítr, a není třeba čekat na opravdu výjimečně klidný vzduch, velikost přiměřená, kdy letadlo a jeho vybavení moc nestojí a dá se dobře vozit v autě, materiál, ze kterého je model vyroben, zaručuje, že letadlo přežije nějaký ten omyl v pilotáži. Letadla menší a lehčí jsou moc hříčkou větru a je jen málo dní, kdy se s nimi dá venku létat, letadla větší a těžší vycházejí o dost dráž. "Metrovka" je prostě takový dobrý kompromis. A to, že je to model od RC factory, je záruka standardně dobrých letových i provozních vlastností. Já mám tohoto akrobata pět let a je to pro mě dopňkové letadlo, na kterém se učím koordinovaně ovládat model oběma páčkami na vysílači současně, tedy používat všechna kormidla najednou - křidélka i směrovku, výškovku a plyn. Učím se létat blízko země, učím se číst polohu modelu ve vzduchu, učím se korekce základních akrobatických obratů, aby letadlo i když do něj drcne vzduch letělo obrat tak, jak má vypadat a aby byl v prostoru, kde má být. Prostě si létáním s ním udržuji návyky a schopnost řídit model ve všech možných polohách. A samozřejmě to je i zábava, když už jsem se to trochu naučil a pokusy o akrobacii v přízemní výšce už neznamenají bušení srdce. image

  Zkuste to i Vy! I když létáte s větroni nebo s nějakým Piperem převážně kolečky dolů, pořiďte si nějakou takovou akrobatickou metrovku a zkoušejte létat základní akrobatické obraty. Uvidíte po čase, jak vám půjde mnohem lépe i obyčejný přemet, který létáte s vaším modelem teď. Nebude to už jen o zatažení za výškovku a po tom děj se vůle boží, budete umět zasáhnout do řízení v každé poloze modelu v přemetu. A naučíte se spoustu dalších věcí!

  Už jsou ty dny o kus kratší!

  Yak 54 od RC Factory - Létání s Yak 54 od RC Factory

  V pátek se vždycky dostanu domů až někdy před sedmou večer. Cestou z nádraží vždy pilně sleduji, zda je letové počasí. Dnes slabý vítr, tak hned dávám na nabíječku dvě zastorované baterky do Jaka.

  image

  Na louce za humny jsem kvůli nabíjení až po sedmé. Akrobatím si šest minut na pozadí červánků a podzim se hlásí zimou. Po těch šesti minutách jsem docela vymrzlý, teploměr u domu ukazoval jen deset a já si vzal jen flízku.

  image

  Druhá baterka, druhý let a už mám potíže na letadlo vidět. Pod horizontem ho jen tuším a dvakrát ztrácím orientaci a moc nechybělo a pověsil jsem letadlo do stromů aleje za mnou. Končím skoro potmě a kuriozně jsem se málem srazil s netopýry - viz poslední foto. image Letos už budu mít s pátečními večerními lety utrum, bude tma.

  image

  Výroba modelů z EPO

  Modely letadel - Zajímavá videa s modelářskou tématikou

  Video ukazuje, jak se na vstřikovacím lisu vyrábí části modelů díly z EPO - expandovaného polyolefinu.

  Jak importovat profil křídla

  Fusion 360 - Tutoriály kreslení modelů

  Import profilu křídla do Fusion 360

  image česky

  Tutoriál předpokládá základní znalost prostředí programu Fusion 360. Není to návod pro úplné začátečníky. Tutoriály pro úplné začátečníky najdete zde: Tutoriály

  Jak dostat ze souřadnic výkres profilu

  Fusion 360 - Tutoriály tématicky zaměřené

  Tvůrci profilů publikují profily jako tabulku souřadnic:

  image

  My ale potřebujeme profil nakreslený. Na papíře nebo v CAD programu. Jak jeho tvar z takové tabulky dostat?

  image anglicky

  9:20

  Jak vymodelovat žebro křídla

  Fusion 360 - Tutoriály tématicky zaměřené

  Námět jak vymodelovat - nakreslit žebra křídla. Je to jen ukázka možného postupu, nabídka nástrojů, od technické praxe je to dost vzdálené. Ale pro začátečníka dobrá ukázka.

  image anglicky

  9:20

  • loft vzniklý mezi zdvěma koncovými profily - spline křivkami
  • dvěma konstrukčníma rovinama rovnoběžnýma s kořenovým žebrem vyřízne z tělesa křídla "plátek" žebra

  12:15

  • loft vytvoří ve workspace PATCH
  • Create sketch v rovině kořenového žebra
  • Rectangle v místě kořenového žebra přes celou plochu profilu
  • obdélník ukotvit k náběžce a opatřit dimenzemi
  • Create Patch
  • Create Pattern Rectangular - rozkopírovat obdélník do pozic žeber
  • Create Offset - tloušťka žeber
  • Create Boundary - vytvoří opět "plátky žeber"

  Tutorial se vůbec nezabývá dalšími konstrukčními prvky křídla jako jsou nosník křídla s pásnicemi, náběžka, odtokovka atd. Je to tedy spíše takové cvičení než praktický návod pro kreslení křídla.

  Přelet

  Plachtařský sport - Videa z plachtařského prostředí

  Pěkně komentovaný let

  Větroň s elektropohonem

  Letectví a technika

  Změna měřítka alespoň ve skeči

  Fusion 360 - Na co si dávám pozor

  4.9.2019 přichází Fusion s vylepšením "Scale Entire Sketch on First Dimension Creation".

  Good news everyone! This option was talked about in this post awhile back, and we’re glad to share it with you. Now when you create multiple sketch entities in your sketch, you can affect the scale of entire sketch by just editing the very first dimension that you have created. This should make it easier to scale/edit the scale of sketches earlier in the design workflow, without needing to dimension every single sketch entity separately.

  LIDLélko v pohyblivých obrazech

  LIDLélko - Létání s LIDLélkem

  Létání s LIDLélkem v sobotu jsem zachytil kamerou:

  Při koukání na záběry z létání je dobré vědět, že kamera na mých prsou zkresluje vzdálenosti. Když letadlo proletí těsně přede mnou, křídlem si skoro zavadím o hlavu, padáky, které vypadají, že letí dál od hrany, jsou ve skutečnoti dost blízko. První půlhodina létání, kdy bylo ve vzduchu tolik padáků, tak nebyla moc relaxační a s větším modelem bych ani do vzduchu nešel.

  Záběry před mým létáním jsou natočeny fotoaparátem Sony a6400 s objektivem Sony SEL18135, při létání jsem natáčel kamerou Sony FDR X3000 na prsním popruhu.

  Fotky z videa

  Sony a6400

  Zajímavá taktika je nechat natáčet fotoaparát video a z natočeného videa potom vystřihnout fotky. Dá se tak zachytit zajímavý moment nebo zajímavý záběr, který by člověk s fotoaparátem a prstem na spoušti prošvihnul. Jde tak i pořizovat fotografie fotoaparátem postaveným na stativu, pokud ho nemůžete držet v ruce a ovládat.

  Záznam videa ale musí být nastaven na 4K. Fotky vystřižené z HD záznamu nemají dostatečnou kvalitu.

  Na Rané

  LIDLélko - Létání s LIDLélkem

  Vedro, vedro a vedro. A skoro žádný vítr. A já bych zrovna tak chtěl na svah! Minulý víkend prd a tenhle vypadá stejně! Pohyb nějaké fronty ale dával předpověď zesilujícího větru na odpoledne a večer, ale žádný vichr to být nemá. Jediná šance je Raná, kde má foukat tři až pět metrů od jihovýchodu. Tak jsem se v podvečer sebral a jel tam. Ještě po dvaceti pěti kilometrech jsem si říkal, že jedu zbytečně, listí na stromech okolo silnice se sotva třepe, ale pak jsem se vyhoupnul nad placku kolem Loun, dole přede mnou Raná a nad ní mrak padáků! image

  image

  I nahoře na kopci je vedro a poprvé v životě jsem si myslel, že nevyjdu nahoru na vrchol Rané na jeden zátah. Když jsem přijel, foukalo kolem pěti metrů.

  První půlhodina létání byla jako skládání patnáctky. (patnáctka) Oči i na zádech a neustálé kalkulování, kam letadlo v prostoru umístit, abych se nepotkal s některým z padáčkářů. Ve vzduchu dvacet paraglajdistů, na hraně plno přihlížejících lidí, moje myšlenka natočit si tu nějaké videjko hned padla, motat se tu se stativem, nechat foťák desítky metrů od sebe bez dozoru a složitost situce ve vzduchu ... soustředit se na let v záběru to tu vůbec nejde. Létání je opravdu náročné na sledování dění okolo sebe, krkem cvičím velmi. Když už opravdu nezbývá prostor, kam s letadlem letět, musím se "uklidit" buď několik desítek metrů dolů pod hranu, nebo letět těsně za hranu. To je u tak lehkého letadla riskantní a taky mě to jednou sfouklo za hranu. Cesta deset metrů nízkým šípkovím pro letadlo mi stačila.

  Na vrcholu se vystřídalo poměrně dost turistů. Občas jsem měl problém přes ně vidět, některým nevadilo, že létám a klidně si stoupli přímo přede mne, aby oni dobře viděli a mohli svými mobily fotit. image

  image

  image

  Létat u hrany šlo až když doba pokročila a vrchol kopce se vyprázdnil.

  image

  Pravé Eldorádo pro mne nastalo, až odešli a odlétli úplně všichni a na kopci jsem zůstal jen já a milenci sedící u stožáru za mnou. Vítr ještě zesílil, foukalo 7 m/s, krásný rovnoměrný vítr. Přendal jsem baterku ze zadní polohy do přední, těžiště se tím posune ze zhruba 65 mm na pozici 55 mm. Užívám si výlety hluboko dolů podél kopce i daleko před hranu, kruhy, kdy potápím letadlo v zatáčce dolů těsně nad terénem a nechávám ho těsně nad zemí proudícím vzduchem zase vynášet zpátky. zkouším přemety, výkruty, souvraty, lety na zádech. Nebo se nechám snést po větru podél kopce dozadu a těsně nad hranou se probíjím v turbulenci zpátky proti větru. Letadlo po potlačení letí dostatečně rychle, zvládlo by i mnohem silnější vítr, samozřejmě k tomu musí být dostatečně silná svislá složka větru. Proti větru jsem schopen ho téměř zastavit. Letadýlko jde dobře řídit i v turbulenci.

  image

  Slunce dávno zapadlo za Krušné hory a mohl bych létat až do úplné tmy, ale už dávno jsem překročil dobu, kdy jsem doma řekl, že se vrátím. Ty sliby!

  image

  A i cestou dolů z kopce jsem se v tom vedru zpotil. Louky skloněné k západu a v závětří sálají i teď za tmy teplem, cvrčci dělají rachot a když hodím letadlo před sebe dolů cestou, bubliny ho nadhazují a možná by se tu za větrem dalo třeba s házedlem poletovat.

  image

  Domů jsem jel potmě a přebíral si zážitky. Super je zbarvení letadýlka. Červená ve slunci svítí a bílá křídla jsou dobře vidět i večer. Vlastně si nedovedu představit jiné tmavší zbarvení, kdyby letadlo nebylo bílé, jen těžko bych se mohl pouštět po hřebenu kopce tak daleko. Letadýlko i v tom zakaleném vzduchu bylo čitelné i na dvě stě padesát až tři sta metrů.

  Letadýlko létá pěkně a je to takový příjemný vozembouch. Trochu tupé na řízení, takže ho podle mě zvládne i ten, kdo do toho zbytečně moc hrabe, když se potká se zemí, odskočí jak míček, nevadí tomu kameny.

  Aby to udělalo pořádný přemet nebo výkrut, musí se to opravdu rozjet. Výkrut v sestupném letu třeba šel bez problémů, ale ve vodorovném letu se otáčení zastavilo na zádech a ven jsem z toho musel půlpřemetem. V letu na zádech v korizontu už to křidýlky moc ovládat nelze, udělat na zádech ostřejší zatáčku se mi nepovedlo. Když se to troubí dolů, tak to reaguje, na menší rychlosti ale kormidla na zádech vadnou. Přisuzuji to malé kinetické energii letadla a od zvětšování výchylek toho moc neočekávám, to budou jen větší odpory.

  Klidně bych to doporučil jako letadýlko pro výuku létání na svahu. Na nějaké velké akrobatění to moc není, chybí tomu energie, je to lehouš 230 gramů a je to ušatec. Blbnout se s tím ale dá! image

  Parametry

  LIDLélko - Parametry

  Letadlo je ovládáno naklápěním - natáčením křídel kolem jejich závěsu. Modeláři si pro to zavedli nový pojem "pitcheron". image Nesouhlasná výchylka nahrazuje křidélka, souhlasná výškovku.

  image

  rozpětí:860 mm
  vzletová hmotnost:240 g
  akumulátor: jednočlánek Li-Ion 18 x 65 mm 2600 mAh
  RC ovládání:2 kanály, serva Gening D-90
  Nastavení

  Výchylky změřené na odtokové hraně křídla:
  nataženo (dolů): 13 mm
  potlačeno (nahoru): 11 mm
  křidélko dolů: 6 mm
  křidélko nahoru: 7 mm

  Těžiště

  Těžiště používám v rozsahu 5565 mm od náběžné hrany.