¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Přihláška na Podzimní Ranou 2019

Application form - Glider meeting Rana Autumn 2019

Vyplněním tohoto formuláře se přihlašujete na setkání Podzimní Raná 11.-13.10.2019.

Osobní údaje zde uvedené budou použity jen pro evidenci účastníků setkání a nebudou nikde zveřejňovány. Nejdůležitější jsou údaje uvedené hvězdičkou. Uveďte pokud možno i ostatní údaje.

Abyste si postup nacvičili, můžete zatrhnout políčko test a zkusit dotazník vyplnit. Takto označené údaje budu ignorovat. Budete-li mít dotazy, pište na libor.kolman@gmail.com.


Přihláška / Application form

test
zástupce / respondent
Údaje o vás, kteří vyplňujete tento formulář za kamaráda, kolegu z klubu. Potvrzení o zapsání přihlášky bude odesláno na zde uvedený mail.

If you fill this form on behalf of your friends, fill this part too. Confirmation will be send to mail from this section.

příjmení
last name
jméno
first name
e-mail
telefon

Pokud přihlašujete jen sami sebe, nemusíte tyto údaje vyplňovat a rovnou přejděte do další části formuláře.

účastník / participant
Zde se místo pro vlastní přihlášku. Vyplňujete-li přihlášku pro více účastníků, ponechte zde uvedené údaje beze změny a vyplňte a odešlete formulář několikrát s různě vyplněnými údaji o účastnících.
*příjmení
surname
*jméno
first name
*bydliště
residence
Uveďte prosím celou adresu vašeho trvalého bydliště. Údaj je potřeba pro vaši identifikaci. Fill full address please. It is identification of your person.
*e-mail
Pokud jste nevyplnili e-mail výše, bude potvrzení o zapsání přihlášky odesláno na zde uvedený mail.
odkud, klub
where are you from
Uveďte místo, letiště nebo klub, kde létáte. Místo, ke kterému se hlásíte.
Place, airfield or club of your heart.
poznámka / remarks:
účast, pobyt a ubytování / presence and accommodation
Pokud už jste tyto údaje zadali, nemusíte je zadávat znovu.
If you fill this information before skip it. Once is sufficient.
účast na akci
presence
pátek/friday, sobota/saturday, neděle/sunday
ubytování ve dřeváku
accommodation in barrack
pá-so lůžek, so-ne lůžek
Vyplňte počet požadovaných lůžek.
Fill number of beds.
ubytování v apartmánu
accommodation in apartment
pá-so lůžek, so-ne lůžek
Vyplňte počet požadovaných lůžek.
Fill number of beds.
vlečná - tug plane
model / plane:
vlečná / tug plane
*předloha, typ modelu
model, plane type
například "Piper J3 Cub"
motor / engine:
*objem motoru
engine volume
ccm
značka, typ motoru
brand, engine type
popis elektropohonu
electric power decription
Uveďte objem motoru a typ motoru. Například "ZDZ 40 RV". Pokud vlekáte s elektrou, uveďte parametry elektropohonu tak, aby bylo poznat, jak výkonný pohon je.