image

Rozmístění komponent rádia v modelu

Rozložení komponent rádia musí respektovat několik požadavků:

  • umožnit plynulý mechanický chod náhonů kormidel
  • zabránit rušení rádia zařízeními v modelu
  • umožnit snadný přístup pro výměnu komponent rádia
  • ochranu při havárii
  • snadnou demontovatelnost modelu pro přepravu
Komponenty rádia:

Viz také Zkoušky rádia - Před stavbou.
Servaimage