image

Překladový slovníček pojmů z oboru fotografie a videastálý odkaz / permalink

20.11.2016

apertureclonanastavení expozice snímku u fotoaparátu
GNsměrné čísloVýkon blesku. Více viz směrné číslo.
guide numbersměrné čísloVýkon blesku. Více viz směrné číslo.
shutterzávěrkačást fotoaparátu
shutter speedčas; doba expozicenastavení expozice snímku u fotoaparátu
transitionpřechodpřechod mezi dvěma po sobě jdoucími záběry

clonaaperturenastavení expozice snímku u fotoaparátu
časshutter speednastavení expozice snímku u fotoaparátu
doba expoziceshutter speednastavení expozice snímku u fotoaparátu
přechodtransitionpřechod mezi dvěma po sobě jdoucími záběry
směrné čísloguide number; GNVýkon blesku. Více viz směrné číslo.
závěrkashutterčást fotoaparátu

(zveřejněno v rubrice Fotografie/film)