image

Panel overhead stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Panel nad hlavami pilotů - everhead:

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

AC and DC Metering Panel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Na panelu se měří zdroje stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) proudu.

image

BAT on/off  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Připojuje k elektrickým okruhům letadla akumulátor. Je na overhead panelu v bloku AC and DC Metering Panel v sekci DC.

Po připojení akumulátoru ožijou elektrické okruhy ovládání letadla, ale přístroje v kabině zůstávají vypnuté.

Stav akumulátoru zjistíte přepnutím přepínače nad vypínačem akumulátoru do polohy BAT. Na napájení z akumulátoru přepnete přepínače napravo přepnutím do polohy STBY PWR.

Je-li akumulátor vybitý, rozsvítí se nad přepínačem kontrolka BAT DISCHARGE. Zároveň je tento stav indikován na Master Caution panelu kontrolkou ELEC.

Řešením je buď připojení k pozemnímu zdroji, nebo nahození APU (APU má svůj akumulátor a lze ho tedy nahodit i při vybitém hlavním akumulátoru).

Po zapnutí tohoto spínače je možné připojit pozemní zdroj GRD PWR .

Generator Drive and Standby Power Panel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

image

STANDBY POWER stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Oživuje zdroje stejnosměrného i střídavého napěgtí. Je na overhead panelu v bloku Generator Drive and Standby Power Panel.

Po zapnutí tohoto spínače ožijí přístroje v kabině. Rozsvítí se displeje.

Ground Power Panel and Bus Switching Panel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

image

GRD POWER AVAILABLE stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Kontrolka indikuje možnost napájení z pozemního zdroje - k letadlu je připojen kabel pozemního zdroje.

Napájení z pozemního zdroje je k dispozici, když je aktivovaná parkovací brzda.

GRD PWR  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Spínač připojuje napájení z pozemního zdroje. Je na overhead panelu v bloku Ground Power Panel and Bus Switching Panel.

Napájení z pozemního zdroje je k dispozici, když je aktivovaná parkovací brzda.

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

APU stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

APU lze v simu nahodit i při vypnutých palivových čerpadlech. Dokonce naskočí i při prázdných nádržích.

Fuel Pumps stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.07.2005

Takto to na bloku, vypadá když dojde palivo:

image

Startery stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.06.2005

Motory lze v simu nahodit i při vypnutých palivových čerpadlech.

Yaw damper stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.07.2005

Emergency lights stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.07.2005