image

Navigation display  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

Navigation Display - navigační displej

image

Displej zobrazuje informace od FMS - Flight Management System.

GS stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

GS Ground Speed - rychlost vůči zemi. V levém horním roku HSI. <

Značky objevující se na displeji stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

T

T/C Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.
T/D Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.