¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Údržba

Timber

Servostálý odkaz / permalink

06.09.2017

Během posledního létání jsem zjistil, že mi blbě chodí servo na levém křidélku. Kousek od středové polohy křidélko poskočilo, jako kdyby táhlo, páka serva či křidélko musely překonat nějaký odpor.

image

Při prohlídce letadla jem nic neobjevil. Odlétal jsem dvě baterky s tím, že se na to doma podrobněji podívám.

Když jsem dal letadlo v dílně na stůl, křidélko už se bez odporu volně pohybovalo v celé výchylce. Převody v servu v čudu. Příčinou asi bude způsob, jakým letadlo vozím v autě. Vozím letadlo nerozebrané a jedno křidélko se mi občas opírá o napnutý bezpečnostní pás. Když se letadlo za jízdy v kufru zakolébá, pás asi do křidélka nešetrně strčí a to strhlo převod.

Po odstranění krytky z křídla mě překvapil pohled na zkorodované díly. Otočil jsem za těch několik hodin létání letadlo ve vodě na záda jen dvakrát a co je kovové, to je zrezlé. Vykvetlé měděnkou jsou i drátky v konektoru serva.

V krámě jsme vybrali servo stejných rozměrů s parametry odpovídající křidélkovému servu - Gening D561 1.2kg.cm. Demontáž a montáž serva je jednoduchá. Jako problém se ukazuje přehození blimpu (variabilní koncovka táhla), který má vzhledem k páce serva velký čep. Páka serva Gening D561 je o hodně subtilnější než u serva Spektrum A330. Po převrtání otvoru v páce moc materiálu okolo čepu nezbývá.

Jinak je výměna serva pohodlná. Odlepit krytku, povolit tři šroubky držáku serva, vytáhnout z křídla kablík a rozpojit, přehodit blimp, připojit nové servo, vyzkoušet, vložit servo do držáku, zajistit třemi šroubky, nastavit táhlo, vyzkoušet, přilepit krytku.

(zveřejněno na stránce Údržba)

print tisk