¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

SLA st�l� odkaz / permalink

23.09.2018
Stereolitografie, druh 3D tisku. Vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření.

Tiskne se po vrtvách - řezech, výška vrstvy 15 – 100 µm, proto je povrch součástí velmi hladký. Fotopolymer je jedovatý a je třeba zacházení s tiskárnou tomuto přizpůsobit.

Ukázku viz 3D tisk

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)