¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

IPR st�l� odkaz / permalink

27.12.2017
Intelligent Power Reduce - systém inteligentního snižování výkonu při vyčerpání akumulátoru.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)