¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Na kole s kamerou na prsou st�l� odkaz / permalink

06.11.2023

Video natočené kamerou GoPro Hero 10 Black na prsou.

Video je sestříháno a renderováno v programu DaVinci Resolve v rozlišení 4K, datový tok při renderu byl nastaven na Medium. To je předpoklad toho, aby listí na zemi a na stromech nedělalo nepřirozené kostičky. Když bude nastaven menší datový tok nebo menší rozlišení, komprese obrazu způsobí, že budou ty drobnější objekty při rychlém pohybu obrazu, který snímání z jedoucího kola způsobuje, "mizet".

Problém je velikost. Vyrenderované video zabírá na disku 40 GB. Tento objem je třeba protlačit přes internet na servery Youtube, Youtube to video potom zpracovává. Obojí trvá mnoho hodin.

Ona vůbec prezentace takového videa je problém. Sestříhané video v plné kvalitě, tak jak leze z kamery, vypadá krásně. Barvami, ostrostí obrazu, podáním detailů. Je ale opravdu obří, to je první problém. Zabírá místo a jeho kopírování kamkoli trvá dlouho. Počítač ho přehraje bez problémů, ale promítání na monitoru není to pravé ořechové. Co na televizi? Nakopírování na domácí úložiště - NAS a promítání na televizi nefunguje, obraz se trhá. Nestíhá ani přenos z NASu po síti a nestíhá ani televize. Když se dá video na USB flash disk a ten strčí do televize, problém rychlosti přenosu po síti to vyřeší, ale problém s dekódováním obrazu zůstane. To, co Youtube dělá za nás, že vygeneruje obraz v několika rozlišeních, aby šel promítat na různých zařízeních s různě velkým displejem, to si musí člověk doma zařídit sám. Musí si taky vyrenderovat video s různým rozlišením a různým datovým tokem. Nejlepším řešením doma se tak jeví propojení televize s počítačem via HDMI kabel.

(zveřejněno na stránce Ukázky videí z kamery GoPro Hero 10 Black)