¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Moje první 3D stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.11.2018

Když jsem router rozchodil a vyřízl první díl z deskového materiálu s výkresy ve formátu PLT a potom DWG, začal jsem přemýšlet, jak vytvořím program pro řezání - G-kód, to je program, který nejen že vede frézu řezem nakresleným na výkresu, ale který zohledňuje průměr nástroje a respektuje, po které straně čáry má řezat, rychlost posunu přizpůsobí tvaru dílu, zajistí vyříznutí ostrých rohů.

image

Vzpomněl jsem si, že G-kód umí generovat CAM programy, vzpomněl jsem si, že Autodesk Fusion 360, který mám nainstalovaný, je CAM programem. Tak mě napadlo, že zkusím vygenerovat G-kód v Autodesk Fusion 360.

Nakreslil jsem si ve Fusion 360 příklad dílu, který vyžaduje obrobení ploch v prostoru. Díl se pokusím fyfrézovat z XPS. V programu jsem si našel v menu položku CAM, objevila se lišta s ikonou Post Process. Musel jsem zvolit typ operace, kterou budu provádět, určit plochy, které budu chtít obrobit a zvolit nástroj, kterým to budu dělat. Fréza 1 mm v nabídce nebyla, tak jsem si nástroj vytvořil a zadal řezné rychlosti, které jsem vyzvěděl od kamarádů. Je třeba zadat taky rozměry sklíčidla, protože program počítá i s tím, že sklíčidlo může překážet. Další věci, které je třeba stanovit je výška přejezdu nad obrobkem, jak hluboko je frézka schopná zajet a další parametry. Dokázal jsem se v prgramu zorientovat během necelé hodiny, k pochopení pojmů program pomůže tím, že ukáže názorné obrázky. Moje praxe je nulová, naposledy jsem točil kolečky soustruhu na průmyslovce, ale je fakt, že nějaký základ mám.

V programu Fusion 360 je možné pustit si simulaci. Při jejím sledování jsem zjistil, že ty posuvy, které program spočítal, jsou nějaké moc vysoké. To ale mohu dodatečně ovlivnit při frézování.

Vygenerovaný G-kód jsem naimportoval do programu WinPC-NC, který řídí router, nastavil nulu ručním najetím frézou na povrch bloku materiálu na místo, kde chci, aby fréza začala hlodat. Spuštění programu, chvilka napětí, zda fréza nezajede do desky stolu frézky nebo do upínek obrobku, ale hned vidím, že to je správně. Pak už jen dvacet minut poslouchám hučení Dremela.

Výsledek pokusu mě příjemně překvapil. Čekal jsem, že si to všechno kolem přípravy programu a provozu frézky budu muset osvojovat dlouhé hodiny, ale po hodině pokusů se samotnou frézkou a hodině bádání nad Fusion 360 jsem se dobral praktického výsledku. Jsem nadšen! image

Samozřejmě vím, že praxe teprve ukáže, jaké všechny zádrhely na strojníka čekají, ale těším se na to. Úžasné možnosti nám ten svět techniky dnes přináší!

(zveřejněno na stránce Co s tím dělám)